Házszentelés a Soproni Egyetemen

Vízkereszt a keresztény egyház egyik legősibb ünnepe. A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését. Az evangélium bölcseknek nevezi őket, de nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt Beda Venerabilis a nevüket is említi: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.Az ünnep először is arra emlékeztet, hogy a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre. Máté evangéliumában olvassuk: „íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe”

A Soproni Egyetemen Hagyományteremtő szándékkal tartott házmegáldó ünnepséget, ahol Kovács Gergő Vilmos püspöki biztos, egyetemi lelkész rövid közös imádságot követően megáldotta a Soproni Egyetem épületeit. A házszentelés során az ajtófélfára felírják az évszámot és a „Christus Mansionem Benedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”) kezdőbetűit a következő formában: 20 + C + M + B + 22. Az ajtókra matrica alakjában került fel az áldás, Prof. dr. Faragó Sándor a Soproni Egyetem emeritus rektora és Prof. dr Fábián Attila rektor jóvoltából. A népi hagyomány szerint a három betű jelzi a háromkirályok nevének rövidítését: Gáspár/ Caspar, Menyhért, Boldizsár.