ÚNKP intézményi rendezvény a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem 2022.05.24-én megtartotta az Új Nemzeti Kíválóság Program (ÚNKP) intézményi rendezvényét. Ennek keretében az ösztöndíjasok, a képzésükben előírt kötelező vállalásként röviden ismertették kutatásaik főbb elemiet, motivációjukat, céljaikat, következtetéseiket.

A rendezvényt Prof. Dr. Lakatos Ferenc Kutatási- és Külügyi Rektorhelyettes Úr nyitotta meg beszédével, melyet az ösztöndíjasok szerteágazó és érdekes témákat felölelő prezentációi követtek.

Az előadók közül többen jelezték, hogy folytatni szeretnék a megkezdett kutatásaikat, így élnek a lehetőséggel és beadják a kutatási pályázatukat a 2022/2023-as tanévre is. Ezzel kapcsolatosan a rendezvény zárásaként Pócza-Tóth Szilvia ÚNKP koordinátor tájékoztatást adott a jövő évi pályázatokra vonatkozóan, melyre 2022.06.02-ig lehet jelentkezni: http://uni-sopron.hu/unkp-2022-2023

 

A rendezvényen a következő eladásokat hallhattuk:

Kántor Zsuzsanna (BPK)

Hogyan fognak tanulni a béta gyerekek? - A koragyermekkori tanulás Z generációs perspektívából

 

Győrig Előd (EMK)

A fehér gólya (Ciconia ciconia) állományváltozása Győr-Moson-Sopron megyében

 

Dr. Király Angéla (EMK)

Löszgyepfragmentumok vegetációjának szerepe az agrártájak diverzitásában

 

Nagy Eszter (EMK)

Az antimikrobiális rezisztencia vizsgálata egyes hazai vadfajok állományaiban a One Health (Egy Egészség) megközelítés alkalmazásával

 

Kebelei Csaba (FMK)

Ütemezési módszertanok alkalmazási lehetőségei a faiparban

 

Koncz Adrienn (FMK)

Gyártási erőforrások felhasználásának elemzése felhő szolgáltatások igénybevételével faipari környezetben

 

Maňúrová Klaudia (FMK)

A modern, széles körben alkalmazott nyomtatási eljárások alkalmazástechnológiai vizsgálata hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatása szempontjából

 

Schantl István (FMK)

Nanotechnológiával módosított faanyagok energetikai jellemzőinek vizsgálata

 

Takács Dávid (FMK)

Transzparens bio-kompozit előállítása, PLA felhasználásával

 

Horváth András (LKK)

Állami ösztönzők a startupok szolgálatában

 

Dr. Németh Nikoletta (LKK)

Újdonság vagy bevált gyakorlat? – A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás gazdasági és társadalmi háttere a Nyugat-Dunántúlon

 

Pintér Fanni (LKK)

A környezetvédelmi és a karitatív önkéntes tevékenységek összehasonlítása a Z generáció körében

 

Tóth Tímea Zsófia (LKK)

A filmturizmus következményeinek fenntarthatósági kérdései - az overtourism jelensége a filmturisztikai desztinációkban

 

Dr. Tari Tamás (EMK)

Közúti műtárgyak szerepe a gyorsforgalmi utak okozta fragmentációs-hatás csökkentésében különböző vadfajok példáján keresztül

 

Sajtos Dániel (FMK)

Magyarországi ültetvényből származó császárfa (Paulownia tomentosa) faanyagjellemzőinek feltérképezése

 

A KUTATÁSOK AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-21- KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLTEK.