2021.06.26. KÖZPONTI DIPLOMAOSZTÓ KARI TANÁCSÜLÉS


A Soproni Egyetem szenátusa és a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar kari tanácsa 2021. június 26-án 10.00 órai kezdettel tartotta diplomaosztó nyilvános tanácsülését.

 

 

Az ünneplőket prof. dr. Fábián Attila egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora, Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja köszöntötte.

A megnyitó beszédek után a kitüntetések átadására került sor.

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportért Életműdíj kitüntetésben dr. Honoris Causa dr. Winkler András, egyetemünk Rektor Emeritusa részesült. Csík Ferenc Ezüstplakettet kapott Bakonyi Gábor, a FALCO-Sopron Kft. ügyvezető igazgatója, a SMAFC legendás kosárlabda csapatának tagja. A kitüntetéseket dr. Sterbenz Tamás a Testnevelési Egyetem általános rektor-helyettese adta át.

A Soproni Egyetem Szenátusa döntése alapján Címzetes egyetemi docens címet kapott:

 • Domján Anetta, az OBI Hungary Retail Kft. soproni áruházának vezetője részére, aki több éve segíti a Kar munkáját, oktatási, konzulensi tevékenységével, iránymutatásával, színvonalas külső bírálói tevékenységével.
 • Dr. Kovács Erika, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, SGS Hungária Kft, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet stratégiai és minőségügyi igazgatója részére, aki évek óta segíti a Kar munkáját magas színvonalú oktatási és konzulensi tevékenységével.
 • Dr. Limbach Viktória, jogász, európai uniós szakjogász, egészségügyi szakjogász részére, magas színvonalú oktatási tevékenységéért, példaértékű felelősségtudatáért, áldozatos konzulensi tevékenységéért.
 • Dr. Nagy Szilárd, az East Hope Kft. ügyvezető igazgatója részére, az egészségügyi posztgraduális képzéseken végzett magas színvonalú oktatótevékenységéért, bizottsági tagsági és konzulensi feladatainak maradéktalan ellátásáért.

Arany Évgyűrű Kitüntető Oklevél kitüntetésben részesült:

 • Dr. Wilfing János, a Lámfaluss Sándor Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott dékáni hivatalvezetője.
 • Igmándy Péter Zoltán egyetemi főtanácsos úr, nyugalmazott könyvtáros.
 • Kiss Danuta Stanislawa egyetemi főtanácsos úrhölgy, nyugalmazott könyvtáros.
 • Náhlik Marina egyetemi tanácsos úrhölgy, nyugalmazott könyvtáros.
 • Szemerey Tamásné dr. Szontagh Rita egyetemi főtanácsos úrhölgy, nyugalmazott levéltárvezető.
 • Tompa Zsoltné Székely Zsófia egyetemi főtanácsos úrhölgy, nyugalmazott könyvtári informatikus.

2021. április 22–24. között – idén online formában – karunk adott otthont a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának, melyre a Kárpát-medence 31 felsőok-tatási intézményéből, összesen 48 karról érkeztek nevezések. A konferencia két napján mintegy 600 közgazdászhallgató tudományos munkája mutatkozott be 50 szakmai tagozatban, 220 zsűritag közreműködésével.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kart képviselő 24 hallgató – rendkívül változatos, új és izgalmas témák vizsgálatával és bemutatásával – 11 díjat hozott el a kétnapos rendezvényről.

A Soproni Egyetem Szenátusának döntése alapján az OTDK-n helyezettek és konzulenseik, valamint a szervezők vezetői Rektori Dicséret kitüntetésben, a Kari Tanács döntése alapján a különdíjat kapott hallgatók és konzulenseik Dékáni Dicséret kitüntetésben részesülnek.

Mindezek alapján Rektori Dicséret kitüntetésben részesül:

A szervezők vezetői részéről:

 • Dr. Koloszár László egyetemi docens,
 • Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens.

Az OTDK helyezettek és konzulenseik:

 • Az 1. helyezést elért Nemény Dorka Virág és témavezetője dr. Tóth Balázs István egyetemi docens. A főzsűri döntése alapján a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíját – mely csak első helyezést elért résztvevőnek ítélhető oda – a maximális 100 pontot elérő pályaművével és előadásával szintén Nemény Dorka Virág hallgatónk nyerte el, az egyetlen ilyen pontszámú dolgozattal.
 • A 2. helyezést elért Breglovics Veronika és témavezetője dr. Széles Zsuzsanna egyetemi docens.
 • A 3. helyezést elért Kontics Zoltán Máté és témavezetője dr. Szóka Károly egyetemi docens.
 • A 3. helyezést elért Kelemen Mihály Ferenc és témavezetője Pakainé dr. Kováts Judit egyetemi docens.
 • A 3. helyezést elért Pintér Fanni és témavezetői dr. Paár Dávid egyetemi docens, dr. Pirger Tamás adjunktus.
 • A 3. helyezést elért Verhás Alexandra és témavezetője dr. Pataki László egyetemi docens.
 • A 3. helyezést elért Németh Henrietta Elvira és témavezetője dr. Keresztes Gábor adjunktus.

Dékáni Dicséret kitüntetésben részesülnek a különdíjat kiérdemeltek és konzulenseik:

 • Horváth Nikolett és témavezetője dr. Kópházi Andrea egyetemi docens.
 • Náhlik András és témavezetője Bazsóné dr. Bertalan Laura adjunktus.
 • Csernák Virág és témavezetője dr. Pirger Tamás adjunktus.

Rektori Dicséret kitüntetésben részesül a Rektori Hivatal titkárságvezetője Mosonyi Melinda, áldozatos és fáradhatatlan munkavégzésének elismeréséül.

A Soproni Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és támogatta az egyetemünk karain kiírandó dékáni, dékánhelyettesi, intézetigazgatói pályázati kiírásokat. 

A sikeres pályázati eljárás lezárultával prof. dr. Fábián Attila rektor úr 2021. július 1-jei hatállyal a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánjává nevezte ki dr. Széles Zsuzsanna egyetemi docens asszonyt.

A kar új oktatási dékánhelyettese dr. Keresztes Gábor adjunktus.

A kar nemzetközi dékánhelyettese dr. Nedelka Erzsébet adjunktus.

Karunk új struktúrájában 2021. július 1-jétől három intézet és egy kutatóközpont jelenti az oktatási–kutatási szervezeti egységeket.

 • A Közgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet igazgatója dr. Hoschek Mónika egyetemi docens.
 • Az Ökológiai Gazdaságtan Intézet igazgatója Pappné dr. Vancsó Judit egyetemi docens, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud személyesen jelen lenni.
 • Az Üzleti Tanulmányok Intézet igazgatója dr. Koloszár László egyetemi docens.
 • A Lámfalussy Kutatóközpont igazgatója dr. Tóth Balázs István egyetemi docens.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 2021. július 1-jétől hatályos dékáni kinevezését is most adta át rektor úr dr. Varga László egyetemi docensnek.

A Soproni Egyetemhez, mint szervezeti egységhez tartozó Egyetemi Idegennyelvi Központ vezetője Dávid-Czillinger Ildikó vezető nyelvtanár lett.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon a 2020/21. tanév tavaszi szemeszterében magas szintű tudományos tevékenységét, oktatói és előadói képességét a törvényben meghatározott módon bizonyította, így az egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága a gazdálkodás- és szervezéstudományokban nevezettet önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházza, részükre az oklevelet kiadja:

 • Dr. Balázs László, a pszichológiai tudományok doktora,
 • Dr. Czeglédy Tamás, a közgazdaságtudományok doktora,
 • Dr. Ildikó Némethová, a regionális tudományok doktora,
 • Dr. Mohácsi Márta, a regionális tudományok doktora,
 • Dr. Renáta Krajcírová, az ágazati közgazdaságtudományok doktora,
 • Dr. Tóth Balázs István, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora.

A doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményesen megvédett disszertációja alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban:

 • Doa’a Mazen Fahmi Jarrar okleveles közgazdász MBA szakon,
 • Kenesey Zsófia okleveles közgazdász,
 • Martin Arnold Moser okleveles közgazdász Master of Arts in Business szakon,
 • Rosita Widjojo okleveles közgazdász MBA szakon részére javasolja a PhD doktori cím adományozását.

Ebben a szemeszterben 93 eredményesen záróvizsgázott jelölt, a Soproni Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, és a szakképzettséget megszerezte és közülük 60 fő vehette át az oklevelét, vagy a bizonyítványát.

Dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a friss diplomásokat.

Jó szerencsét!
Isten éltesse a Közgazdászokat!

A teljes ünnepség az alábbi videón tekinthető meg:

 

 

A Sopron TV-nek készült interjúkat pedig az alábbi videóban tekinthetik meg 3,30-tól: