A minőségirányítás szervezeti kerete, kapcsolatrendszere

Az egyetem minőségirányítási rendszerének szervezeti struktúrája a különböző döntési szintek szervezeti egységeinek együttműködését illusztrálja. A közvetlen és informális kapcsolatok az intézmény kialakított szabályzatrendszere mentén alakulnak ki.

A Minőségirányítási szabályzat pontosan részletezi a testületi, szervezeti jog- és hatásköröket: Szenátus, Minőségfejlesztési Bizottság (MB), Minőségbiztosítási Bizottság (MBB), Minőségirányítási munkacsoport, Környezetirányítási munkacsoport.

A Minőségirányítási rendszer szervezeti struktúrája

A Minőségirányítási rendszer szervezeti struktúrája