A professzor emléke

Emléktáblát helyezett el a Soproni Városszépítő Egyesület dr. Stasney Albert (1889-1971) professzor Alsólővér utcai, egykori lakóházán. Száz évvel ezelőtt, 1917. május 31-én nevezte ki Stasney Albertet tanársegéddé a Selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola.

 

A Soproni Egyetem ábrázoló geometria tanszékvezető egyetemi tanára markáns oktatói személyiségét bánya-, kohó-, erdő- és faipari mérnökök nemzedékei őrzik. Az egyetem díszdoktorának érdeme volt a Selmecbányai Főiskola Sopronba költöztetése. A volt tanintézet legjobb szellemi hagyományait Sopron falai közé mentette. Pedagógiai és tudományos munkásságát dr. Hajdú Endre, egykori diákja, majd munkatársa méltatta. A városszépítő egyesület tagjai, volt tanítványai, az egyetem, a város képviselői, Petrássy Márta, Tatán élő unokája emlékeztek a professzorra.

 

Kisalföld