A Soproni Egyetem augusztus 1-től új fenntartói modell szerint működik tovább

 

A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslatot (T/9925. számú) – az intézmény modellváltásához kapcsolódóan - az Országgyűlés 2020.május 19-én fogadta el.

 

Ennek értelmében a Kormány, az állam nevében létrehozza a Soproni Egyetemért Alapítványt, amely az alapítói, fenntartói jogok átvételét követően, 2020. augusztus 1-től biztosítani fogja az intézmény stabil működéséhez a feltételeket, fejlesztési céljainak megvalósítását. A fenntartói modellváltást a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése indokolja, kifejezetten a Soproni Egyetem ezirányú tevékenységének fokozása érdekében.

Az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az innovációért és technológiáért felelős miniszter kerül kijelölésre, aki az Alapítvány kuratóriuma elnökét és a tagjait is kinevezi.

A törvényjavaslat a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról is rendelkezett. Az intézmény vagyonkezelésében lévő - oktatási, tudományos kutatási célokat szolgáló - állami tulajdonú ingatlanok és ingó vagyontárgyak 2020. augusztus 1-től átadásra kerülnek, hogy a közfeladatok ellátására továbbra is rendelkezésre álljanak.

A Soproni Egyetem a modellváltás kedvező hatásában bízva, új lendülettel készül a törvényjavaslat előkészítéséhez összeállított középtávú tervének megvalósítására, ami oktatás, kutatás és társadalmi szolgáltatás terén komoly vállalásokat tartalmaz.

A közérdekű vagyonkezelő Alapítvány új feltételrendszere a hallgatókra vonatkozólag változást nem hoz, a Soproni Egyetem állami finanszírozási helyei a jövőben is megmaradnak,  a minél magasabb minőségi szolgáltatás elérésének esélyével.