Általános tájékoztató

MA/MSc szakra jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárás

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás). A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag a kreditelismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani.

Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

  1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
  2. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
  3. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki olyan szakon szerzett oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), annak nem kell az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytatnia
Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra. Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

A BPK, LKK és SKK karra jelentkezők esetében kreditelismerési nyomtatvány innen tölthető le.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15-ig a felveteli@uni-sopron.hu e-mail címre vagy a következő postacímre:

Soproni Egyetem
Egyetemi Tanulmányi Központ
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

A határozat kiadásának feltétele a kérelem pontos kitöltése, az eljárási díj befizetése és az erről szóló igazolás csatolása.
Kreditelismerési eljárás díja: 4000 Ft/kérvény, amelyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.
Számlaszám: a Soproni Egyetem 10033001-00290610-00000000
Közlemény rovat: ETK-KREDIT-80c81114-kérelmező neve
A kreditelismerési eljárás eredményéről a jelentkező által megadott e-mail címre küldjük meg a határozatot, amelyet az e-felvételi felületen fel kell tölteni.

Az Erdőmérnöki Karra jelentkezők esetében a kreditelismeréssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhető el: http://emk.uni-sopron.hu/felveteli-informaciok-a-szeptemberben-indulo-szakokrol

Itt találja a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletet kivonatát, ami a Soproni Egyetemen található képzések képzési és kimeneti követelményeit tartalmazza.