Az Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Alapítvány pályázati felhívása

 

     

Az Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Alapítvány pályázatot hirdet a Soproni Egyetem  hallgatói és 35 év alatti oktatói és kutatói részére.

            - külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzéssel,

            - kutatási programok külföldön folytatásával,

            - külföldi és belföldi szakmai tanulmányutakkal,

            - konferenciákon való részvétellel,

            - egyéb, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő támogatás nyújtására,

            - továbbá a diákhagyományokkal kapcsolatos tevékenység támogatására,

figyelembe véve az alapítvány alapító okiratában megjelölt célokat, az alábbiak szerint.

 

Az Alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő erdő- és faipari mérnöki képzés támogatása, fejlesztése, nevezetesen:

-          a temészetvédelemmel, az állatvédelemmel, a környezetvédelememmel kapcsolatos tanulmányokban és kutatásokban kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemi hallgatók és fiatal oktatók, kutatók külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzésének, valamint külföldi tanulmányi útjainak megszervezése, támogatása

-          a diákhagyományok valamint a nemzeközi képzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi képzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása.

 

Támogatásban részesül aki:

  • a kuratórium megítélése szerint a pályázat benyújtását megelőzően szakmai tevékenységével a támogatásra érdemessé vált,
  • vállalja a támogatás felhasználásának a kuratórium által előírt feltételeit.

 

Pályázni a 2021. április 1. - 2021. december 31. között megvalósuló programokra lehet, a kitöltött és dékáni aláírással is ellátott pályázati lap leadásával. A pályázati lap a Rektori Hivatal titkárságán szerezhető be, illetve letölthető az Egyetem honlapjáról, IDE kattintva.

 

Az ösztöndíjas köteles a kuratórium által támogatott tevékenységről a felhasználást követő 2 héten belül beszámolót készíteni, melyet nyomdakész formában kell benyújtani az Alapítványhoz. Ennek mellékleteként egyoldalas tételes költségelszámolást kell készíteni, melyben fel kell tüntetni az alapítványtól kapott támogatás összegét, és tételenként felsorolni az engedélyezett kiadásokat (pl. útiköltség, szállásköltség, részvételi díj,) és azok összegét végezetül forintban összesíteni. Külföldi út esetén, ha valutában merültek fel kiadások, az utazás megkezdésekor érvényes árfolyammal kell forintra átszámítani. Az ösztöndíjból napidíj és biztosítási díj,étkezési ktsg.  nem számolható el!

 

A pályázatokat a Rektori Hivatal titkárságán, a Kuratóriumnak címezve lehet benyújtani.

 

Leadási határidő: 2021. március 31.

 

A Kuratórium a beadási határidőt követően 15 napon belül dönt a pályázatokról és értesíti a pályázókat.

 

Sopron, 2021. március 11.

 

                                                                         Erdészeti és Faipari Képzést Támogató

                                                                                     Alapítvány Kuratóriuma