Campus Mundi Ösztöndíj felhívás

 

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi kiemelt projektje 2016–2021 között támogatta/támogatja a magyar felsőoktatás nemzetköziesítési törekvéseit fejlesztési lehetőségekkel, külföldi szakkiállításokon való megjelenési lehetőségekkel, illetve hallgatói mobilitási ösztöndíjjal.

 

A finiséhez közeledő Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram megközelítőleg 9000 – részben ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú – hallgató számára biztosított/biztosít ösztöndíjat külföldi tapasztalatszerzéshez. Az ösztöndíjprogramot a Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézményekkel közösen szervezi és adminisztrálja. A még rendelkezésre álló forrásokból részképzés mellett szakmai gyakorlat is támogatható, mely legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat. A https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi oldalon megtalálnak minden fontos információt, de néhány dologra az alábbiakban is felhívjuk a figyelmüket.

Részképzés: A jelentkezés 2021. augusztus 31-ig folyamatos. A támogatás időtartama 3-5 hónap. Az Európai Unión kívüli országokba csak virtuális mobilitás támogatható; az Európai Unió tagállamaiba történő kiutazás esetén mindhárom támogatási forma elérhető (fizikai mobilitás, kombinált vagy blended mobilitás, virtuális mobilitás).

Elsősorban olyan partnerintézményeket jelölhetnek meg, melyekkel Egyetemünknek/Karuknak tandíjmentességet biztosító, érvényes együttműködési megállapodása van, és a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, valamint az oktatás nyelve adatokkal szerepelnek a Campus Mundi partnerlistában. Erről a Karokon Erasmus+ koordinációt segítő munkatársaknál tájékozódhatnak.

Szakmai gyakorlat: A jelentkezés 2021. október 31-ig folyamatos. A támogatás időtartama az Európai Unió tagállamaiban legfeljebb 3 hónap (90 nap), az Európai Unió tagállamain kívüli országban legfeljebb 1 hónap lehet.

Kari Erasmus+ koordinátorok elérhetősége:
BPK: nemeth.tamas@uni-sopron.hu
EMK: vityi.andrea@uni-sopron.hu
LKK: tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu
SKK: tolvaj.vera@uni-sopron.hu

Mind részképzés, mind szakmai gyakorlat esetén nekik kell leadni a Kar által rendszeresített – Campus Mundi pályázási szándékra is rákérdező – Erasmus+ jelentkezési lapot, és az ő jóváhagyásuk ismeretében, azaz a kari döntés után írja alá az Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese a szakmai ajánlást már tartalmazó intézményi jóváhagyást.

Pályázataikat a https://mundi.scholarship.hu oldalon tölthetik fel mind részképzés, mind szakmai gyakorlat esetén. A Tempus Közalapítvány – ahogy a projekt indulásakor – ismét az európai fogadó helyek hangsúlyosabb megcélzását javasolja. Az ösztöndíjas ponthatár az Európán kívüli országok esetében magasabb, mint az Európán belüli országok esetében: az Európán kívüli kiutazásokra csak a legkiválóbb hallgatók kaphatnak támogatást. Ehhez kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény, alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás és felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges.

FONTOS: A részképzés és szakmai gyakorlat esetében folyamatos jelentkezési lehetőség mellett is javasolt a tervezett tevékenység kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot.

A 2021/2022. tanév őszi félévére vonatkozó részképzés és szakmai gyakorlat felhívásokat és az elnyerhető támogatási összegeket itt lehet elérni:

részképzés: https://tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_sms_2021- 22_oszi_felev_mod_hatalyos.pdf

szakmai gyakorlat: https://tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_smp_2021- 22_oszi_felev_mod_hatalyos2105210905.pdf


További információt itt találnak:

https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

https://tka.hu/palyazatok/4829/gyakori-kerdesek

Kérdéseiket megválaszolják a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy a közvetlen információs telefonszámon: +36 1 237 1310

 

Prof. Dr. Lakatos Ferenc                                                           Sándor Márta

kutatási és külügyi rektorhelyettes                                              intézményi CM koordinátor