Új szervezeti struktúra és vezetőség az EMK-n

 

2021. július 1-jétől az Erdőmérnöki Kar új szervezeti felállásban és új vezetőséggel folytatja a munkáját.

 

Megbízott dékán: Dr. Heil Bálint egyetemi docens
Megbízott oktatási dékánhelyettes: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Megbízott külügyi és kutatási dékánhelyettes: Dr. Czimber Kornél egyetemi docens

 

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
Vezető: Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár

Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet
Megbízott vezető: Dr. Király Géza egyetemi docens

Környezet- és Természetvédelmi Intézet
Vezető: Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens

Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
Vezető: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens