Dékáni kinevezés a Benedek Elek Pedagógiai Karon - Dr. Varga László folytatja dékáni munkáját

Dr. Varga Lászlónak, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjának mandátuma 2019. június 30. napjával lejárt. Az egyetem rektora ezért a dékáni posztra új pályázatot írt ki. A kimagasló szavazati aránnyal támogatott, eredményes eljárást követően Prof. Dr. Náhlik András rektor úr a Kar vezetésével ismét Dr. Varga László egyetemi docens urat bízta meg, aki 2019. július 1. napjától 2024. június 30-ig folytatja dékáni munkáját.

Varga László az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos bölcsész oklevelet, majd ugyanott doktori fokozatot szerzett, a Pécsi Tudományegyetemen habilitált doktora neveléstudományból. A Kar újraválasztott dékánja a közoktatásban két évtizedig dolgozott, 15 éve oktató a Soproni Egyetemen. A dékán szakmai életútját 2016-ban Apáczai – díjjal ismerték el.

A dékáni program egyik fő célja, hogy a Kar a tudomány és oktatás gyakorlásának, gyarapításának jó műhelye maradhasson. Beiskolázási tapasztalataik is alátámasztják, hogy tradicionális képzésük immár generációkon átívelő. A hallgatók körében sok esetben a pályaválasztás már családi tradícióvá vált, több esetben hallgatóik felmenői - nagymamák és édesanyák – is a Kar falai között végezték tanulmányaikat és sajátították el az óvodapedagógus hivatás alapjait.

Súlyukat, rangjukat és a nevükhöz – az elődök kiváló eredményeinek köszönhetően - hozzátapadó elismerést csak azáltal őrizhetik meg, ha nagyszabású, nagyra törő, bátor gondolatok megfogalmazásáig jutó munkát végeznek. Ebből kap folyamatosan új impulzusokat az oktatás, ez ad keretet a pedagógus-és tudósutánpótlás nevelésének. A felsoroltak mind olyan hozadékok, amelyek hosszabb távon és meghatározóan szolgálják az intézmény gyarapodását, évszázados hírnevének öregbítését.

A régi – új vezető emberléptékű, reális és elérhető célokat kitűző programot hirdet: az Emberi tényező álljon a Karon mindenek felett. Mindennapjaik legfontosabb építőkockái legyenek: a napi siker, az átélt öröm és elégedettség, inspiráló környezet, kiszámíthatóság, biztonságot hozó jövőkép.