Dékáni kinevezés a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon - Dr. Czeglédy Tamás az új dékán

Prof. Dr. Náhlik András rektor úr a Lámfalussy Kar kari tanácsa és a Soproni Egyetem szenátusa szavazatai alapján Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens urat bízta meg 2019. július 1-től öt évre szólóan a Kar dékáni teendőinek ellátásával.

Czeglédy Tamás a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerzett sportedzői végzettséget, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen okleveles közgazdász lett. Doktori fokozatát ugyanitt szerezte. Immár 18 éve a Soproni Egyetem oktatója.

Czeglédy Tamás a Lámfalussy Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi posztját töltötte be immár a második ciklusban. Prof. Dr. Fábián Attila felkérése alapján kezdte meg munkáját a nemzetközi feladatok ellátásával, majd Dr. Bartók István megbízott dékán úr segítségére volt folytatva immáron második ciklusát.

A Soproni Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa Czeglédy Tamást elnökének választotta, mely funkciót 2013-tól dékáni kinevezéséig töltötte be.

A SMAFC NB1-es kosárlabda csapatának korábbi játékosaként örömmel vállalta az egyetemi sportegyesület tanárelnöki teendőit, mely egyesület 1860-as alapításával hazánk legrégebbi működő sportegyesületének számít.

Dékáni programjában Czeglédy Tamás hangsúlyozta a nemzetköziesítés égető szükségességét, mely folyamatot dékánként is tovább fogja felügyelni és irányítani. A Kar működő idegen –angol és német – nyelvű oktatási programjai és együttműködései mellett további idegen nyelvű képzések indítását szorgalmazza, melyekre már most is a világ minden részéről érkeznek hallgatók. Az idegen nyelvű képzésekhez természetesen szükség van a minősített – idegen nyelven katedraképes – oktatói gárdára, melynek megerősítése a fiatal kollégák ösztönzésével és képzésével, valamint új oktatók bevonásával lehetséges.

A nemzetköziesítési folyamat szerves része az oktatási együttműködések, kettős- vagy többes diplomák kiadását megalapozó partnerségek kiaknázása, melyben pályázati és személyes kapcsolatok nyújtanak segítséget a Karnak.

A Lámfalussy Kar régiós beágyazottságát és lehetőségeit a gazdasági szereplők oktatási és továbbképzési kiszolgálása is javíthatja, mely komplex vagy rövid ciklusú képzési programok kiajánlásával, pályázati lehetőségek kihasználásával történhet.

Czeglédy Tamás dékáni programjában hangsúlyozta, hogy a kollégák tudatos munkájára, lojalitására és morális építkezéséra alapozza a közös jövőt, mert az egymásra figyelés, a hallgatóbarát működés és a Kar tudományos presztízsének növelése csak egy jó közösséggel, jó csapattal képzelhető el.