EFQM önértékelési modell alkalmazása

A Soproni Egyetem az EFQM önértékelési modell mellett kötelezte el magát, mert szempontrendszere jól alkalmazható az intézmény átvilágításához, iránymutatást ad a működési rendszerek kialakításához és fejlesztéséhez. Az önértékelés során - az adatok, tények, trendek elemzésekor - a kritériumoknak való megfelelést kell elsősorban vizsgálni. A vezetői felülvizsgálatokkal, az önértékelésekkel elősegíti a szervezet benchmarking tevékenységét, és szervezetfejlesztési, vezetési eszközként is szolgál. A modell alapkoncepcióját, kritériumait és logikáját a Minőségirányítási szabályzat mutatja be.

EFQM és ESG 2015 kapcsolati mátrixa

EFQM és ESG 2015 kapcsolati mátrixa