Egyetem tevékenységi köre, szervezeti struktúrája

Az egyetem tevékenységi köre, szervezeti struktúrája

Intézmény elnevezése: Soproni Egyetem 
Rövid elnevezés: SOE
Intézményi azonosító  FI21120
KSH statisztikai számjel:

19253086 8542 599 08

Alaptevékenység fő TEÁR kódja 8542 Felsőfokú oktatás
Székhely: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
központi telefonszám +36 99 518-142 (Rektori Hivatal)
e-mail: rektor@uni-sopron.hu
honlap: uni-sopron.hu
Intézménytörténeti szempontból az alapítás időpontja: 1735. június 22.
Alapítás időpontja: 2008.01.01. (jogelőd intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem)
Alapító okirat hatályos: elektronikusan elérhető az aktuális dokumentum alapján
Intézmény rektora: Prof. Dr. Fábián Attila Gábor

 

Az egyetem történetiségéhez számos intézményi átalakulás, egyesülés és különválás kötődik. Az intézmény az 1735-ben, Selmecbányán alapított Bányatisztképző Iskola utódintézménye. A jogelőd Nyugat-magyarországi Egyetemet érintő felsőoktatás szerkezetváltási döntések következtében 2017. február 1-től, Soproni Egyetemként folytatja oktatási, kutatási, harmadik missziós tevékenységét. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség részét képező Selmeci Diákhagyományokat, melyek évszázados, időt álló értékek, őrzi és erős szellemi potenciálként tartja számon.

A nagymúltú intézményt négy, magas presztízsű kar, így a

valamint a

Az Erdészeti Tudományos Intézet 2021. február 1-től kivált a megszűnő Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központból, és a Soproni Egyetemhez csatlakozott. Az átalakulás célja a fenntarthatóságot előtérbe helyező zöld egyetem keretein belül az egységes oktató-kutató bázis létrehozása.  

A Soproni Egyetem a küldetésnyilatkozatában, a környezet- és minőségpolitikájában kinyilvánította a fenntartható működés és a kiegyensúlyozott fejlődés iránti elkötelezettségét, melyek többek között a hallgatók környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre történő nevelésében, az ökológiai és gazdálkodási szempontból fenntartható folyamatok kutatásában, továbbá az infrastruktúra környezetkímélő működtetésére való törekvésben nyilvánulnak meg.

A karok és a szervezeti egységek tevékenységére a környezettudatosság, minőségorientáltság jellemző. A kiterjedt képzési struktúra, a minősített oktatók magas aránya, a doktori iskolák száma, a kutatási és publikációs tevékenységek nemzetközi színvonala, a korszerű infrastruktúra meghatározzák és erősítik az intézmény egyetemi jellegét.