Egyetemünk 2020.11.11-től távolléti oktatásra áll át - Rektori utasítás


A Kormány 484/2020 (XI. 10.)  Korm. rendelete alapján elkészült a Soproni Egyetem 22/2020. (XI. 11.) számú Rektori Utasítása a 2020/21-es tanév 1 félévének oktatási rendjével, valamint annak lezárásával kapcsolatos intézkedésekről. 

 

A Rektori Utasítás főbb pontjai:

-          Egyetemünk 2020.11.11-től visszavonásig távolléti oktatásra áll át.

-          Az oktató kötelesek tájékoztatni hallgatóit a távolléti oktatás formájáról, feltételeiről, a hallgatók digitális jelenlétének és visszajelzési kötelezettségének rendszerességéről, a számonkérés módjáról és digitális elérhetőségeiről.

-          Az oktatóknak biztosítani kell, hogy a hallgatók digitálisan hozzáférjenek a kurzus tananyagaihoz.

-          Az egyetem a Mircosoft Teams és a Moodle rendszer használatát támogatja.

-          A hallgatókkal megosztott digitális tananyagok szerzői jogvédelme alatt állnak, azokat harmadik félnek továbbadni nem lehet.

-          Ebben az időszakban a szakdolgozatok leadása digitális formában lehetséges.

-          A szakmai gyakorlatokat - lehetőség szerint - a tervezett keretek között kell megtartani, ha ez nem lehetséges, az oktató ad tájékoztatást annak más módon történő lebonyolításáról, pótlásáról vagy halasztásáról.

-          A vizsgáztatás történhet távolléti és jelenléti formában

o   jelenléti forma esetén a vizsgák a járványügyi előírások szigorú betartása mellet valósíthatók meg (maszk, védőtávolság, gyakori szellőztetés, létszámkorlát, stb.)

o   távolléti formában lehet írásban és szóban vizsgáztatni

o   a videón keresztüli vizsgáztatás esetén az oktató kérheti a

-        a hallgató kamerája a hallgatót olyan távolságról mutassa, mely vizsga alatti tevékenységének ellenőrzésére alkalmas (pl. látható legyen a hallgató mindkét keze);

-        a hallgató vele folyamatos szemkontaktust tartson;

-        a hallgató a videó kapcsolatot biztosító kameráját körbe forgatva megmutassa a vizsgázó közvetlen környezetét;

-        a hallgató adott kérdésekre behunyt szemmel válaszoljon.

-        annak bemutatását, hogy a hallgató semmilyen segédeszközt (pl. „fülhallgatót”) nem használ.

-          A záróvizsgáztatás  - dékáni döntés alapján - történhet távolléti és jelenléti formában

o   a záróvizsgákra vonatkozó speciális előírásokról a hallgatókat előzetesen tájékoztatni kell.

-          Doktori cselekmények megtarthatók a záróvizsgáztatásra vonatkozó előírások betartása mellett. Ezen események során a nyilvánosság biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

 A Rektori Utasítás teljes szövege ide kattintva letölthető.