Elhunyt Menyhay Imre, a Soproni Egyetem professzor emeritusa

Dr. Menyhay Imre PhD a Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1955-ben a Soproni Közgazdasági Tech­nikumban kezdett el tanítani. Aktívan bekapcsolódott a város kulturális életébe, a Soproni Napló ala­pí­tó­ja és szerkesztőségi tagja lett.

 

1956-ban az Osztrák Oktatásügyi Minisztérium támogatásával az Obertraum-i Magyar Középiskola alapító tag­ja és oktatója.

 

Egyetemi oktatói tevékenysége 1983-ban kezdődött Ausztriában, többek között az alábbi tárgyak oktatását lát­­­ta el: Magatartástudományok, Autogén training, Kommunikáció. 1991-1996 között rendszeresen tartott elő­adásokat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Gazdaságpszichológia, a Veszprémi Egyetemen Vál­la­latvezetés és gazdaságtan témában. Oktatói munkáját 1993-ban a Veszprémi Egyetem Mér­­nöki Kara címzetes egyetemi tanári címmel ismerte el. Magyar és német nyelvű előadások tartását vál­lal­ta a Budapesti Vendéglátóipari és Kereskedelmi Főiskolán az 1991-es évtől.

 

1981-ben Ausztriában igazságügyi gazdasági szakértői és hiteles tolmács feladatokat látott el. Írói munkás­sá­gát is folytatva 1988-tól a „Die Steirische” című politikai gazdasági és kulturális hetilap rovatvezetője volt. 1991-től tanulmányi főtanácsosi megbízatást kapott Ausztriában.

 

Nagy gondot fordított a tudományos publikációk írására –bi­zo­nyí­t­ja ezt a gazdag pub­likációs és idézettségi jegyzéke, amely kb. 700 társadalom- és gazdaságkritikai glosszát, több könyvet tar­­­talmaz. 1982-ben a gazdaságszociológia Mag. Dr. rer. soc. oec. tu­do­má­nyos fokozatot nyerte el, a „Viselkedéstudományos ismeretek elha­nyagolása a vállalatvezetésben” című disszer­tációjával.

 

A Soproni Egyetemen 1996-ban induló gazdálkodási szak alapító oktatója. Tudományos munkássága külföldön és hazánkban is ismert és elismert professzorrá emelte. Számos tudományos cikk, oktatást segítő tankönyv és jegyzet írója.

 

Dr. Menyhay Imre PhD a Közgazdaságtudományi Kar Társadalomgazdaságtan Tanszékének professzora élet­mű­vé­ért elnyerte a „Professor Emeritus” kitüntető címet.

 

Oktató kollégái és hallgatói megbecsüléssel emlékeznek vissza nagy tudására, eredeti egyéniségére, interdiszciplináris tudásanyagot felvillantó előadásaira, laikusok számára is olvasható, mégis tudományos szintű könyveire, a hétköznapi élet problémáitól a filozófiai kérdésekig rengeteg témát felölelő cikkeire.

 

 

Nyugodjék békében!