Elhunyt Prof. Dr. h.c. Dr. Grozdits A. György, egyetemünk egykori diákja és tiszteletbeli doktora

A Soproni Egyetem rektora és a Simonyi Károly Kar dékánja fájdalommal tudatja, hogy Grozdits A. György 2017. november 20-án Somersetben (Kentucky, USA), életének 82. évében békésen örök álomba merült. Szolgálat és elszántság jellemezte egész életét és szakmai munkásságát. Mindvégig kereste a kapcsolatot Alma Materével és évtizedeken át támogatta fiataljainkat.

 

Grozdits Antal György Balmazújvárosban született 1936. február 6-án. Egyetemi éveit az Erdőmérnöki Főiskola padjai között kezdte meg, majd 1956 után Vancouverben, a British Columbia Egyetemen, Kanadában fejezte be. A faanyagtudományok területén szerzett doktori címet a Virginiai Műszaki Egyetemen, vegyészmérnöki és nano-tudományok doktori címét pedig a Louisianai Műszaki Egyetemen védte meg sikeresen. Tagja volt számos nemzetközi erdő- és faipari szövetségnek, társaságnak és egy egyetemi labdarúgó csapatnak is. Tudományos és ipari tevékenységét kimagasló kitüntetésekkel ismerték el. Tanított a Virginiai Műszaki Egyetemen, a California Egyetemen, Berkeleyben és nyugdíjazásáig a Louisiani Műszaki Egyetem aktív professzora volt.
Munkássága során közreműködött az erdő- és faipar legfontosabb tudományos szaklapjainak szerkesztésében, szerkesztőbizottsági munkáiban a Forest Product Journal, Wood and Fiber Science, New Zealand Journal of Forestry, Holzforschung, és a Journal of Tropical Forestry-nél.
Grozdits A. György tehetséges tudós, ügyes, kiváló felkészültségű mérnök és kutató, újító és ösztönző lelkületű tanár volt. Szakirodalmi munkássága kimagaslóan gazdag. Egy amerikai kollégája méltatása szerint „történelemformáló és tiszteletet parancsoló munkássága a fa-, papír- és nanotechnológiai tudományok területén élő példája és ékes bizonyítéka annak, hogy a „magyar álom” szorgalmas és kemény munkával, merész célok kitűzésével megvalósítható”.
Feltalálóként, tanácsadóként végzett szerepe a faipar, kompozit, természetes polimerek, fakémia, lombosfa hasznosítások, kutatások területén, továbbá a bioenergia és kémiai anyagok származtatása mezőgazdasági lignocellulóz anyagokból témában, mind a mai napig elismerésre méltó. Kreatív szellemiségét, úttörő munkáját és tiszteletre méltó teljesítményét több száz tudományos cikk, jelentés, szabadalom és előadás fémjelzi szerte a nagyvilágban. Fáradhatatlan, bátorító pártfogóként vezette és támogatta fiataljainkat a nemzetközi tudományos életben, érzékenyen odafigyelve rájuk és törekvéseikre.
Évtizedeken át folytatott együttműködést egyetemünkkel, ezen belül elsődlegesen a Faipari Mérnöki Karral. Sok oktató és doktorandusz kolléga kapott tőle segítséget, hasznos tanácsokat. Több alkalommal részt vett a kar által szervezett nemzetközi konferenciákon, ünnepségeken, ahol mindig időt szakított arra is, hogy további feladatokat tűzzön ki maga elé, keresve ezzel a kapcsolatok szélesítésének lehetőségét Alma Materével. A faanyagtudomány területén kimagasló eredményt elért hallgatók évtizedek óta pénzjutalomban és oklevélben részesülnek Grozdits A. György nagylelkű felajánlása alapján. A Faipari Mérnöki Kar támogatásáért és a fiatal kollégák pártfogolásáért a Kar Tanácsa 2006-ban Pro Facultate Ligniensis kitüntetésben részesítette, 2008-ban pedig megkapta az egyetem legnagyobb elismerését, a ’doctor honoris causa’ címet.
2014-ben ment nyugdíjba. Ezt követően is sokat utazott Európában, Magyarországot – mint úticélt – mindig fókuszba helyezve. Élete utolsó évében feleségével, Judyval, és fiával, Greggel tett európai utazása is nagy élményt jelentett számára, melynek során sok kollégával találkozott itt Sopronban. Szerette, ha másokat nevetni lát, így mindig igyekezett felvidítani a környezetét. Egész életében arra törekedett, hogy a világot jobbá, élhetőbbé tegye.

Somersetben november 25-én vettek tőle végső búcsút. A család kérésére a virágokra szánt pénzadományokból ösztöndíjalapot hoztak létre a Citizens Nemzeti Banknál Grozdits A. György tiszteletére.
Emlékét szeretett soproni Alma Matere kegyelettel megőrzi.

SKK