Elhunyt Professor Emeritus Dr. h.c. Dr. Balatinecz János

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Professor Emeritus Dr. h.c. Dr. Balatinecz János okleveles erdőmérnök, PhD doktor, a Toronto-i Egyetem Erdőmérnöki Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, egyetemünk tiszteletbeli doktora.

Balatinecz János erdőmérnöki oklevelét 1959-ben a British Columbia Egyetemen szerezte meg. Egyetemi tanulmányainak első két évét 1956-ig Sopronban az Erdőmérnöki Főiskolán végezte.

Egyetemünk Simonyi Karával, hosszú ideig szoros és rendszeres szakmai kapcsolatot tartott. Több alkalommal vendégprofesszorként oktatott a Karon, a Faanyagtudományi Intézetnek vendégprofesszora volt. 2002 őszén hosszabb ideig érkezett Sopronba, melynek során oktatási feladatokat látott el és kutatási programokban működött közre.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Tanácsa Professor Emeritus Prof. Dr. Balatinecz János okleveles erdőmérnök, PhD doktor a Toronto-i Egyetem Erdőmérnöki Kara nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának nemzetközileg elismert iskolateremtő érdemei, magas színvonalon művelt több évtizedes szakmai, oktatói és tudományos munkássága, a volt Faipari Mérnöki Kar oktató és kutató munkáját érdemben támogató tevékenysége, a nemzetközi szakmai együttműködés fejlesztéséért kifejtett fáradozásai és elévülhetetlen érdemei, széleskörű nemzetközi szakmai, szakirodalmi és közéleti tevékenysége, életműve elismeréseként 2002. szeptember havában Tiszteletbeli Egyetemi Doktor (Doctor Honoris Causa) címet adományozott.

Balatinecz János professzor úr értékes oktatási és kutatási tapasztalatait a Faanyagtudományi Intézetben eltöltött több hónapos tevékenysége során önzetlenül osztotta meg Egyetemünk hallgatóival, oktatóinkkal, kutatóinkkal. Konzultációs lehetőséget biztosított a  Cziráki József Doktori Iskola doktoranduszai számára is, valamint kísérő tanárként részt vett a faipari mérnökhallgatók felvidéki bevezető tanulmányútján. A Simonyi Károly Kar a hazai faipari stratégia megalkotásában is számíthatott Professzor Úr értékes tengerentúli tapasztalataira, komplex, jövőbe tekintő szemléletmódjára.  

A Soproni Egyetem, a Simonyi Károly Kar és a Faanyagtudományi Intézet osztozik a Család fájdalmában és nem feledi megőrizni Tiszteletbeli Doktora emlékét!

 

Prof. Dr. Németh Róbert                        Prof. Dr. Faragó Sándor               Dr. Alpár Tibor László

intézetigazgató, rektorhelyettes                           rektor                                        dékán

                    

Dr. Balatinecz János életrajza>>