Eljött a robotok kora - Tatai Sándor előadása a Nyugdíjasegyetemen

A robotok izgalmas világába nyújtott betekintést Tatai Sándor, a Soproni Egyetem tanszékvezetője a Soproni Nyugdíjasegyetem nagy sikerű tavaszi szemeszterzáróján.

Tatai Sándor előadása a Nyugdíjasegyetemen

Eljött a robotok kora

"Helyettesíthetik-e az embert?” című értekezésében Tatai Sándor kifejtette: a sci-fiben a robotika három törvényét Isaac Asimov író alkotta meg. A történeteiben szereplő robotok zöme ezen szabályokat követi. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy az ember bármilyen kárt szenvedjen. A robotnak engedelmeskednie kell az ember utasításainak, kivéve, ha ezek a rendelkezések az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadrészt a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének szabályaiba. A hallgatóság ezen túlmenően alapos elemzést kapott a robotok típusairól, alkalmazási lehetőségeik sokszínűségéről is.

nyugdíjas egyetem

A szemeszterzárón ajándékokat sorsoltak ki a valamennyi előadáson részt vettek között. A szerencse Fülöp Lászlóné, Mészáros Lászlóné, Sólyomfalvi Éva, Németh Csaba, Vissi Gézáné, Némethné Major Erzsébet, Horváth Sándor és Zách Zoltánné soproni hallgatóknak kedvezett. A fődíjat, barlangszínházi előadásra szóló belépőket az ugyancsak soproni Varga Jenőné nyerte. - A kezdetektől járok a nyugdíjas-egyetemre és mindig rengeteg érdekességről hallok - mondta lapunknak. - Tatai Sándor robotokról szóló értekezése ámulattal töltött el, s bennem is megfogalmazódott a kérdés: mi lesz itt kérem, akár csak tíz év múlva?
Az előadást követően Orbán Júlia Radnóti-díjas versmondó anyák napi műsorral lepte meg a hallgatóságot, majd prof. dr. Faragó Sándor prorektor, a Soproni Nyugdíjasegyetem főszervezője feltette a kérdést: legyen-e őszi szemeszter? Egyhangú igen volt a felelet...

Köszönet a Kisalföld napilapnak a tudósításért és a fotókért.