ERASMUS+ pályázatok

Pályázat az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

Erasmus+ pályázat kiegészítő pénzügyi támogatásra fogyatékkal élő és tartósan beteg hallgatók számára