Felsőoktatási Támogatási Megállapodás

Tisztelt Vállalkozók és Cégtulajdonosok!

A felsőoktatás színvonalának folyamatos fejlesztése közös ügyünk. Ahhoz, hogy a jelenleginél is magasabb minőségben folytathassuk munkánkat, állandóan keressük a lehetőségek a különféle együttműködésekre a for-profit szektorral. A „Felsőoktatási támogatási megállapodás” létrejötte kifejezetten win-win szituációt eredményez a szerződő felek számára: „az adózó ugyanis felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén adózás előtti eredményt csökkentő tétel érvényesítésére jogosult a támogatás (juttatás) adóévében, az ilyen megállapodás alapján fizetett összeg 50 százalékában meghatározott mértékben”, az intézmény pedig értéknövelő tevékenységet folytathat.
Reméljük, hogy hamarosan Önt és cégét is támogatóink között üdvözölhetjük!

Amennyiben Ön is partnerünk szeretne lenni, kérjük, kollégánknál szíveskedjék ezt jelezni:

Pakainé dr. Kováts Judit mb. igazgató
Soproni Egyetem Szolgáltatási Igazgatóság
mobil: +36 30 969 - 3620
e-mail: pakaine.kovats.judit@uni-sopron.hu

Partnereink számára portálunkon biztosítunk bemutatkozási lehetőséget!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kötelezően előírt támogatási megállapodás minta innen tölthető le.

Jogszabályi háttér:
[Tao. tv. 4. § 16/c. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont]
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] rendszerébe 2014. november 27-étől beiktatott új kedvezmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás alapján érvényesíthető, a 2014. évben kötött ilyen megállapodás alapján először már a 2014. adóévi adókötelezettségnél alkalmazható módon.

Felsőoktatási támogatási megállapodás – a Tao. tv. 4. § 16/c. pontja szerinti definíció szerint – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás.
Tekintve, hogy felsőoktatási intézményt – önállóan vagy más jogosulttal együttesen – alapíthat a magyar állam, országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány vagy vallási tevékenységet végző szervezet, s az, aki az alapítói jogot gyakorolja, ellátja a fenntartással kapcsolatos feladatokat is, így bármely alapítású egyetem, főiskola támogatására köthető megállapodás. A legalább 5 éves – amely nem feltétlenül 5 adóéves – időtartamra kötött szerződés alapján az adózónak 5 (vagy több) egymást követő év mindegyikében támogatást kell nyújtania.
Felsőoktatási támogatási megállapodás közhasznú felsőoktatási intézmény támogatására [Nftv. 96. § (1) bekezdés] is köthető, vagy – az adózó döntése szerint – ilyen jogállású felsőoktatási intézménnyel köthető tartós adományozási szerződés [2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont], vagy bármiféle írásos megállapodás nélkül is támogatható a közhasznú intézmény. Ilyen esetben az adózó a döntésének megfelelően érvényesíthet ahhoz kapcsolódó kedvezményt, azonban „halmozottan” nem élhet azzal.

A Tao. tv. kimondja:
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
z) a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
za) 20 százaléka - tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet,
zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap,
zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő
támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,
Ennek alapján az adózó egy támogatási ügylet tekintetében vagy a 20, vagy a 40, vagy az 50 százalékos mértékű kedvezmény igénybevételére jogosult. A Tao. tv. 1. § (3) bekezdése szerinti alapelvből következően ugyanis – amely szerint, ha e törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését, azzal egy esetben lehet élni – az együttes alkalmazás [pl. (50+40)%-os mértékben] akkor is kizárt, ha a felek esetleg 5 évet érintően kötnek tartós adományozási szerződést, vagy ha ugyanazon ügyletre mindkét típusú szerződést kötnek is. A felsőoktatási megállapodás alapján az adózót akkor is 50 százalékos mértékű kedvezmény illeti meg, ha egyetem, főiskola támogatására köt megállapodást.
[Nemzetgazdasági Minisztérium 27333/3/2015. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2218398728/3/2015.]

Hasznos linkek:
www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Felsooktatasi_tamogatas_20150925.html