Gazdasági Igazgatóság

A Gazdasági Igazgatóság a Soproni Egyetemen működő olyan központi szervezeti egység, amely az egyetemi gazdasági és műszaki feladatainak ellátója.

Gazdasági Igazgatóság

Segíti az Egyetem vezetőinek, testületeinek, önálló szervezeti egységeinek, felkért bizottságainak tevékenységét. Közvetlenül a rektor irányítása alatt álló központi szervezeti egység. Vezetője a gazdasági főigazgató, aki feladatait a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.


Feladatait, mint szolgáltató szervezet centralizáltan látja el. Tevékenysége során az Egyetem érdekeinek megfelelően köteles eljárni.

A Gazdasági Igazgatóság az Egyetem gazdasági és műszaki feladatait a vonatkozó jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, a Szenátus, valamint a rektor jogkörébe tartozó döntések alapján szervezi meg és hajtja végre.

Tovább A Gazdasági Igazgatóság weblapjára ->