Gazdasági Igazgatóság

Tisztelt Látogató!

Ön a Gazdasági Igazgatóság honlapját látogatta meg! Az Igazgatóság feladatai a gazdálkodás tervezésétől, a megvalósítást követő dokumentáltság teljesítéséig széles spektrumot ölel át, amely gyakorlatilag a költségvetési, pénzügyi-számviteli, munkaügyi, és kontrolling folyamatokban valósul meg. A gazdálkodási adatok tervezésével, elemzésével, előrejelzések készítésével, az Egyetem vezetésének a döntéstámogató szervezete és a költségvetés végrehajtója, amely alternatívák felvázolásával mutat lehetőséget az alapfeladat ellátásának zavartalan biztosításához. Kérem, hogy kérdéseivel, javaslataival bátran keresse munkatársaimat, minden kezdeményezést, ésszerű módosítási javaslatot szívesen fogadunk!

Tisztelettel: Bedők Julianna gazdasági igazgató

Szervezetek

Pénzügy- Számviteli Osztály

A beszámoló jelentések alapjául szolgáló, a Számviteli törvényben, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó egyéb jogszabályokban elrendelt részletezettségű analitikus és főkönyvi nyilvántartás vezetése, pénzügyek bonyolítása

Név Munkakör megnevezése Beosztás e-mail cím telefonszám
Varga-Illyés Virág számviteli előadó osztályvezető varga-illyes.virag@uni-sopron.hu (36) 99/518 483
Brazsil Márti pénzügyi referens   brazsil.marti@uni-sopron.hu (36) 99/518 274
Gyarmati-Szabó Judit számviteli ügyintéző   szabo.judit@uni-sopron.hu (36) 99/518 209
Horváth Tünde gazdasági előadó   horvath.tunde@uni.sopron.hu (36) 99/518 646
Kocsisné Lengyel Judit Tünde pénzügyi referens   lengyel.judit@uni-sopron.hu (36) 99/518 669
Kovács Gyöngyi gazdasági előadó   kovacs.gyongyi@uni-sopron.hu (36) 99/518 377
Kovács Kinga pénzügyi referens   kovacs.kinga@uni-sopron.hu (36) 99/518 686
Lutterné Kebelei Zsófia gazdasági referens   kebelei.zsofia@uni-sopron.hu (36) 99/518-996
Nyul Zsuzsanna gazdasági előadó   nyul.zsuzsanna@uni-sopron.hu (36) 99/518 624
Pappné Reszegi Adrienn számviteli előadó   reszegi.adrienn@uni-sopron.hu (36) 99/518 320
Számné Pintér Anita pénzügyi előadó   pinter.anita@uni-sopron.hu (36) 99/518 661

Költségvetési Osztály

Költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás felügyelete, a keretgazdálkodó egységekkel való kapcsolattartás, egyeztetések, saját forrás felhasználás nyomonkövetése.

Név Munkakör megnevezése Beosztás e-mail cím telefonszám
Horváthné Bors Hajnalka gazdasági koordinátor osztályvezető bors.hajnalka@uni-sopron.hu (36) 99/518 353
Huber Hedvig Erzsébet költségvetési munkatárs   huber.hedvig@uni-sopron.hu (36) 99/518 366
Pirgerné Kulcsár Viktória kontrolling ügyintéző   kulcsar.viktoria@uni-sopron.hu (36) 99/518 650
Tóth Szilvia gazdasági előadó   toth.szilvia@uni-sopron.hu (36) 99/518 375

Kontrolling Osztály

Kiemelt feladata az egyetem gazdálkodásának tervezése, a források és javak feladatarányos elosztásának összehangolása, a Szenátus által kért beszámolók összeállítása, elemző számítások készítése, azok összehangolása

Név Munkakör megnevezése Beosztás e-mail cím telefonszám
Szabó László ügyvivő szakértő osztályvezető szabo.laszlo@uni-sopron.hu (36) 99/518 653
Fekete Klaudia költségvetési munkatárs   fekete.klaudia@uni-sopron.hu (36) 99/518 662
Varga Rolandné költségvetési referens   kulcsar.katalin@uni.sopron.hu (36) 99/518 341

Humánerőforrásgazdálkodási Osztály

Feladata a humánerőforrás biztosítás, foglakoztatás feltételeinek megteremtése, a személyi juttatások elszámolása, pályáztatások bonyolítása, kinevezések intézése.

Név Munkakör megnevezése Beosztás e-mail cím telefonszám
Kosztyi Sarolta humán referens osztályvezető kosztyi.sarolta@uni-sopron.hu (36) 99/518 612
Boros Lajosné munkaügyi előadó   boros.lajosne@uni-sopron.hu (36) 99/518 227
Lőrinczné Márkus Zsuzsanna hr koordinátor   markus.zsuzsannna@uni-sopron.hu (36) 99/518 637
Radácsi Árpád munkaügyi előadó   radacsi.arpad@uni-sopron.hu (36) 99/518 276
Somogyi Andrea bérelszámoló   somogyi.andrea@uni-sopron.hu (36) 99/518 651
Turiné Oláh Enikő munkaügyi előadó   olah.eniko@uni-sopron.hu (36) 99/518 652
Vajda Andrásné munkaügyi előadó   vajda.andrasne@uni-sopron.hu (36) 99/518 228