Glokál szeminárium – Szuverenitás és nemzetközi szervezetek

A félév második GLOKÁL előadását prof. dr. Blahó András tartotta 2016. október 19-én, aki előadásában a nemzetek szuverenitásának a kérdését körüljárva napjaink egy aktuális vitatémájának elméleti hátterét mutatta be.

Glokal

A félév második GLOKÁL előadását prof. dr. Blahó András tartotta 2016. október 19-én, aki előadásában a nemzetek szuverenitásának a kérdését körüljárva napjaink egy aktuális vitatémájának elméleti hátterét mutatta be.
A szuverenitás fogalmának tisztázása során megvilágította a különbséget az országok belső és külső szuverenitása között, illetve a teljes és részleges szuverenitás között. Előadása során rámutatott arra a tényre, hogy napjaink országai nem rendelkezhetnek teljes szuverenitással, ha a világgazdaság és a nemzetközi politika integráns részét akarják képezni. Sőt, átruházzák önkéntesen szuverenitásuk bizonyos elemeit, annak érdekében, hogy nemzetközi szervezetekbe tagságot nyerhessenek.
Előadásának fő vonalát alkotó szuverenitás, illetve a szuverenitás átruházásának kérdése mellett, gyakorlati példaként az Európai Unió tagsági rendszerére is kitért. Meglátása szerint ezen nemzetközi integráció az egyik legjobb példa arra, amikor az országok átruházzák egyes területeken a jogalkotás jogát a Közösségre és az ehhez kapcsolódó végrehajtói hatalmat és bírói felügyeletet is.
Végül kifejtette, hogy az Európai Unió igenis magán viseli az állam jegyeit, hiszen rendelkezik az egymástól függetlenül működő hatalmi ágakkal, mégsem tekinthető szuverén entitásnak, mert tagállamai nem ruházták át rá az ehhez szükséges jogot. Azonban – meglátása szerint – a jövő egyre inkább ezen folyamat irányába fog hatni, ami elvezethet a Közösség tényleges szuverenitásának megteremtéséhez.

Linkek:
http://glokal.ktk.nyme.hu/glokal_galeria.html