Határon túli magyar pedagógusok érkeztek a Soproni Egyetemre

A Kárpát-medencei magyar pedagógus szövetségek elnökei és elnökségi tagjai látogattak a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karára. A szakemberek megismerkedhettek a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási portfóliójával, tudományos tevékenységével, határon túli és külföldi kapcsolataival, mobilitási programjaival, majd képes beszámolót hallgathattak meg - a fejlesztőpedagógia témakörében - a határon túli pedagógusoknak tartott 2021. évi nyári továbbképzésről.

Prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora köszöntőjében elmondta: a határon túli kapcsolatok mindig is kiemelt szerepet kaptak a Soproni Egyetem életében. „Nekünk és a városnak is fontos, hogy azokkal az intézményekkel tartsuk a kapcsolatot, akik e magyar nemzet részeként teszik mindazon cselekedeteiket, amik a megmaradást, az oktatást, a fiatalok képzését segítik. Mi is erre törekszünk itt, Sopronban – tette hozzá a rektor.

A projekt vezetője, Kiss Dávid hangsúlyozta, ugyan a határok elválasztják a pedagógusokat, de a kulturális értékek ugyanazok. „Ma bemutattuk azt a kiadványt, amely a projektünk egyik legfontosabb elemét képezi. A hétkötetes kultúrtörténeti kiadványsorozat olyan régiókat tár az olvasók elé, amelyek történelmében, kultúrájában és hagyományaiban is azonosak, annak ellenére, hogy az államhatárok elválasztják azokat” - árulta el Kiss Dávid.


A beszédeket követően a Selmeci Társaság tagjai bemutatták a selmeci hagyományokat, azok eredetét és a selmeci egyenruhát, viseletet. A pedagógiai szakemberek a jövőben szeretnék tovább bővíteni az együttműködések körét a határon túli bázisintézményi hálózat gyarapításával, a pedagógusoknak kínált továbbképzési lehetőségekkel, közös kutatásokkal, jó gyakorlatok megosztásával, szakmai látogatásokkal.

 
 A látogatás másnapján  Sopronban az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosító számú, „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” elnevezésű európai uniós projekt zárókonferenciájára kerül sor.