100 éve együtt fejlődik az egyetem, fejlődik a város – központi évnyitó a Soproni Egyetemen

A járványügyi szabályok betartásával, másfél méteres védőtávolsággal és maszkviseléssel került megrendezésre szeptember 9-én a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa Központi Ünnepélyes Tanévnyitó Tanácsülése.

Az elnökség hagyományosan az egyetemi zászló felvezetésével vonult be az ünnepi tanácsülésre. Az elnökségben helyet foglalt:

°      Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektori feladatokkal megbízott általános rektorhelyettese,

°      Prof. Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár,

°      Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja,

°      Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

°      Dr. Reisner Ferenc főiskolai tanár, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, püspöki helynök,

°      Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője,

°      Dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

°      Dr. habil Varga László egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja,

°      Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese,

°      Prof. Dr. Bidló András egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kar dékánja,

°       Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja,

°      Dr. Magoss Endre egyetemi docens, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja,

°      Kissné dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese

°      Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettese

 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével:

°      Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár, a Soproni Egyetem leköszönő rektora,

°      Michl József, Tata Város Polgármestere,

°      Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft ügyvezetője,

°      Szabó István, az OTP Agrárágazatának vezetője, a Soproni Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke,

°      Ábrahám István, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója,

°      Dr. Borovics Attila, az ERTI igazgatója,

°      Ugró Sándor, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója

°      Csóka Péter, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja, a FAO Erdészeti Bizottság titkára,

°      Dr. Balogh Ádám, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja, az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója,

°      Kozák Tamásné, a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda vezetője

 

 

 

Prof. dr. Fábián Attila szólt arról, hogy augusztus elsejétől alapítványi fenntartású egyetemként folytatja munkáját az intézmény. Elkészítjük azt a fejlesztési koncepciót, melynek során fő cél, hogy a Soproni Egyetem egyszerre működjön öko-campusként, fenntartható egyetemként és mutasson 21. századi arculatot és tudást is. A campus fejlesztésekor kiemelt szempont az ökológiai lábnyom minél alacsonyabb szinten tartása. Cél, hogy olyan egyetemmé váljunk, amely az élvonalbeli nemzetközi felsőoktatási intézményekhez mérheti magát. Ennek eszköze az úgynevezett Green Metric World University rangsor, mely egyfelől az egyetem brandépítésének eszköze, másfelől a hiteles, takarékos és fenntartható egyetem biztosítéka. Egyik legfontosabb stratégiai elvünk, hogy élénk partnerséget alakítsunk ki Sopronnal, a befogadó várossal, azért hogy büszke lehessen ránk a város, és büszkék lehessenek ránk a polgárok. Jelmondatunk: 100 éve együtt fejlődik az egyetem, fejlődik a város. Az elsőéves hallgatók számára elmondta, hogy három szabad év következik most, amely az egész életüket meghatározza majd. Éljenek a szabadság jogával, de a szabadságot korlátozzák önmaguk azzal, hogy értelmiségiként élnek és viselkednek Sopronban. Legyenek vidámak, egészségesen élők, sportolók, a város kulturális értékeit felfedezők és kihasználók, látogassák a színházat, és legyenek szerelmesek!

 

Dr. habil Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja külön üdvözölte a jelenlévőkön túl a Benedek Elek Pedagógiai Kar Brunszvik termében felsorakozott, az ünnepséget online követő elsőéves hallgatókat. Sajnálattal emlékezett meg arról, hogy az idei évben nem lehetnek jelen az emlékdiplomás kollégák az évnyitó tanácsülésen, de lélekben itt vannak, és utat mutatnak elsőéveseknek. Pályafutásukért, helytállásukért hálás köszönet illeti őket. Beszédében aláhúzta: a kisgyermekek nevelése egy nemzet gyarapodásának, a gazdaság fejlődésének is kritikus kérdése, mivel csak a boldog, kiegyensúlyozott és jó képességű gyermekek válhatnak alapjává egy prosperáló, hosszútávon fenntartható társadalomnak. Gratulált az elsőévesek sikeres felvételijéhez, és elmondta, hogy életük egy rendkívül izgalmas, kihívásokkal, kalandokkal és szép feladatokkal teli korszakának küszöbén állnak. A személyes és szakmai fejlődés lehetőségét biztosítjuk, és minden hallgató eldönti, hogy milyen módon és minőségben kíván élni a részünkről felkínált tanulási lehetőségekkel.

 

Prof. dr. Bódis József, az Innovációs és Technológai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára beszédében elmondta, hogy speciális helyzetben nyitjuk meg az idei tanévet, a Soproni Egyetem vonatkozásában két specialitásról is beszélhetünk. Az egyik az, ami miatt most mindenkin maszk van. A maszk egyrészt védi azt, aki hordja, védi a környezetét, és egyfajta üzenet is a környezetnek: ismerem a helyzetet, ismerem annak veszélyeit, és szolidáris vagyok minden embertársammal, ezért is viselem. A másik specialitás az Egyetemmel kapcsolatban a modellváltás, melynek kapcsán gratulációját fejezte ki az egyetem vezetésének. Ez a modellváltás az autonómia kiteljesedése, abban a tekintetben is, hogy bizonyos más kötöttségektől is mentesebben tudja végezni az egyetem a munkáját, és egy olyan fejlesztési programot rakhat össze, amely nemcsak a jelent befolyásolja, hanem a jövőt alapozza meg. Ugyanakkor ez nem egy varászszó, ahhoz, hogy sikerre tudja ezt a programot vinni az egyetem, nagyon-nagyon sok munka szükséges. Az egyetemet most kezdő hallgatókhoz szólva elmondta, hogy az egyetemi évek az ember életének legszebb periódusa: nem csak a tanulástól, nem csak gyakorlatokról, a tanulmányok letudásáról szól a történet, hanem az egyetemi lét sokkal komplexebb: kulturális, sport és társas kapcsolatok terén is.

 

 

Dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere szólt arról, hogy a modellváltással a Soproni Egyetem egy új fejlődési szakaszához érkezett el. Felelevenítette az egyetem történelmét, hagyományait, a fényes és gazdag múltat, mely után most egy új korszak küszöbén állunk. Hangsúlyozta, hogy Sopron város az egyetem otthona, ahol az egyetem megbecsülésre talál, a város és az egyetem egymás nélkül elképzelhetetlen, hiszen sorsuk véglegesen összefonódott.

 

Ezt követően kerül sor az elsőévesek eskütételére. Kissné dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes vezetésével a hallgatók ezt a fogadalmat tették:

„Én ……………, esküszöm, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek. A Soproni Egyetem, valamint az Egyetem Rektora, Szenátusa, és oktatói kara iránt illő tiszteletet tanúsítok. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem. Fogadom, hogy tanulmányaim alatt az Egyetem és Sopron város hagyományai szerint élek. Törekszem arra, hogy a Benedek Elek Pedagógiai Kar névadójához méltó értelmiségivé váljak! Isten engem úgy segéljen!

A frissen esküdt tett hallgatókat jelképes kézfogással dr. habil Varga László dékán fogadta az egyetemi polgárok közé.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a győri Brenner János Hittudományi Főiskola együttműködésében a közeljövőben indulhat el az országosan is kuriózumnak számító „Hitéletre nevelés az óvodában” specializáció. Az úttörő kezdeményezésnek mondható kurzus ötvözi a hitbéli jártasságot és szellemiséget az óvodapedagógusokkal szemben támasztott szakmai követelményekkel. A képzés kiemelt célja, hogy olyan óvodapedagógusokat képezzen a katolikus óvodák számára, akik a hitéleti ismereteik és az elsajátított speciális módszertanok révén ezen óvodák szellemiségének megfelelően tudják végezni nevelő munkájukat. A tantervi hálóban szereplő teológiai témájú tantárgyakat a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói, a pedagógiai módszertani kurzusokat pedig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói tanítják majd az érdeklődő hallgatóknak.

A két felsőoktatási intézmény közötti együttműködési szerződés aláírására a tanévnyitón került sor. A Soproni Egyetem részéről Prof. Dr. Fábián Attila általános rektorhelyettes,  a Brenner János Hittudományi Főiskola részéről Dr. Reisner Ferencet rektor úr látta el kézjegyével a dokumentumot.

Ezt követően került sor a kitüntetések és kinezevések átadására:

 

A Soproni Egyetem Szenátusa Michl József Tata város polgármesterét SOPRONI EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetésben részesítette, elismerve a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési portfóliójának bővítése érdekében, a KFKK indításáért végzett odaadó munkáját.

Michl József a kitüntetés átvételét követő beszédében megköszönte azt a bizalmat, amivel a Soproni Egyetem vezetése megtisztelte Tata városát. Szólt személyes, családi érintettségéről is, hiszen rokonságban áll azzal a Richter Gézával, aki hatalmas érdemeket szerzett az egyetem Selmecbányáról Sopronba költözése során.

A Soproni Egyetem Szenátusa Acsainé Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház KFT. ügyvezető igazgató asszonya részére, a koordinátori és oktatói munkájáért, szakmai támogatásáért, valamint a Kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül Címzetes Egyetemi Docens címet adományozott.

A Soproni Egyetem Szenátusa Kozák Tamásnénak, Dr. Horváth Ivánnénak, Horvát Mártának és Nádasné Erdei Andreánaka Benedek Elek Pedagógiai Karán és annak jogelőd intézményeiben, valamint a gyakorló óvodában végzett több éves szakmai közreműködésükért, óraadó oktatói munkájukért, a pedagógusjelöltek mentorálásában végzett segítő támogatásukért és kiemelkedő szakmai tevékenységükértMesteroktató címet adományozott.

 A Soproni Egyetem szenátusa a Rektori Hivatal előterjesztése alapján Lőrincz Istvánné részére több mint 25 éven át tartó megbízható, precíz, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájának elismeréseként Rektori Dicséret kitüntetést adományozott.

Rektor Úr és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége Madár Sarolta intézeti titkárnőnek a Benedek Elek Pedagógiai Karon végzett alapos, szakmailag igényes, magas színvonalon végzett munkájának elismeréséül Rektori Dicséret kitüntetést adományozott.

Rektor Úr és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége munkája elismeréseként REKTORI DICSÉRET kitüntetésben részesítette Palatin Vivien Nemzetiségi óvodapedagógust, akit az óvodai nevelőmunkában az alaposság, a példaadás, a kooperativitás és a konstruktív konfliktuskezelés jellemezte. A Don Bosco Szakkollégium elnöke volt, a rá bízott és önként vállalt feladatokat gondos felkészüléssel, szakmai igényességgel és felelősséggel végezte.

A Kari Tanács előterjesztésére és a Szenátus jóváhagyásával Rektor úr ALMA MATER EMLÉKÉREM kitüntetést adományoz Ujvári Adrienn Csecsemő- és kisgyermeknevelő részére, elismerve szorgalmát, hozzáállását, a hallgatói önkormányzat elnökeként társai érdekében végzett munkáját, mely példamutató hallgatótársai számára.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, Karunkért végzett példamutató közösségi és szervező munkája elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Horváth Zsófia Óvodapedagógus.

Kiváló tanulmányi eredményéért, kiemelkedő óvodapedagógiai gyakorlati munkájáért, Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Cser Fruzsina óvodapedagógus.

Karunkért végzett példamutató közösségi munkájáért, elismerésként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Tóth Cintia Csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Jó tanulmányi eredményéért, Karunkért és hallgatótársaiért végzett példamutató közösségi munkája elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Lekszikov Dóra Óvodapedagógus.

Sikeres pályázatot követően Dr. habil varga László dékán úr kinevezte Dr. Pásztor Enikőt a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetbe, adjunktusi munkakörbe. 

Sikeres pályázata alapján Dr. habil varga László dékán úr kinevezte Dr. Frang Gizellát a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetébe, adjunktusi munkakörbe.

A 2020/2021 tanévre kiírt Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra 3 hallgató nyújtotta be pályázatát. Mindhárman kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett egyéb szakmai, közéleti szerepvállalásukkal is kitűntek. Az oktatásért felelős miniszter által adományozott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat Prof. Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár úr adta át. Az ösztöndíjat Vancsura Zselyke Hanna, Ihász Judit  és Bodnár Petra  Óvodapedagógus BA Szakos hallgatók érdemelték ki.

 A Benedek Elek Pedagógiai Kar alumni, vagyis öregdiák szervezete, a Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-Lélekkel” Elismerést alapított 2014-ben azzal a szándékkal, hogy azokat a kollégákat és hallgatókat díjazza, akik életpályájuk során maradandót alkottak a soproni óvóképzésben, új utakat nyitottak a kisgyermeknevelés, a hallgatói képzés és a Kar életében. A „Szívvel-lélekkel” Elismerés emblémája Dr. Kovács-Gombos Gábor festőművész, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docensének alkotása. A kitüntetést Majsa Imréné, a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnöke adta át.

Dr. Simon Tamás ny. főiskolai docens úr három évtizedes példaértékű pedagógiai munkássága, szakmai életútja, emberi magatartása, publikációs tevékenysége, az óvodapedagógus képzés megújításáért végzett magas színvonalú tevékenységének elismeréséül, a SOPRONI KÉPZŐSÖK BARÁTI KÖRE a jubileumi év alkalmából  SZÍVVEL – LÉLEKKEL ELISMERÉST adományozta.

Ősz Róbert tanár úr évtizedek óta végzi odaadóan oktató-nevelő munkáját. Óráin mindig szem előtt tartja a hallgatók kreativitásának, alkotóképességének fejlesztését. Az oktatás mellett fontosnak tartja a hagyományok ápolására épülő szemléletformálást, az alkotás örömének megismerését. A hallgatói munkákból rendszeresen kiállításokat szervezett, amelyet mindig nyitottá tett a város polgárai és gyermekei számára, ezzel öregbítve a kar hírét. Értékteremtő munkájával példát mutat hallgatóknak, kollégáknak, a város polgárainak egyaránt.

A Soproni Képzősök Baráti Köre ezzel az elismeréssel azokra a végzős hallgatókra, jövendőbeli óvodapedagógusokra szeretné felhívni a figyelmet, akik a gyakorló intézményekben töltött szakmai gyakorlatuk során mindvégig az egyetemes emberi és nemzeti értékek tiszteletével, azok példaadó közvetítésével, kiemelkedő pedagógiai elhivatottsággal, szívvel-lélekkel a gyermekekért és az óvodáért munkálkodtak.

A Soproni Képzősök Baráti Köre „SZÍVVEL-LÉLEKKEL” ELISMERÉST adományoz Hajdinák Kitti Óvodapedagógusnak, Magyar Petra Óvodapedagógusnak és Purgai Szabina Óvodapedagógusnak.

 

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is gratulálunk!

 

Az esemény ünnepélyességét Orbán Júlia szavalatai, Árvayné Nezvald Anett hegedűjátéka Árendás György zongorakíséretével, valamint Huszár Judit magas színvonalú műsorvezetése emelte.