A Soproni Egyetem csatlakozott a Magna Charta Universitatumhoz

Szeptember 17-18-n tartotta a Magna Charta Observetory és a Salamancai Egyetem közös konferenciáját, amelyen Prof. Dr. Náhlik András rektor és Dr. Alpár Tibor kutatási és külügyi rektorhelyettes képviselte a Soproni Egyetemet. A konferencia kettős jubileum kapcsán szerveződött: idén 800 éves a Salamancai Egyetem, és 30 éves a Magna Charta Universitatum szövetség, amelyet a Bolognai Egyetem 900 éves fennállása alkalmából alapított több ország számos egyeteme. A mintegy 250 fős konferencia témája az egyetemi értékek szerepe volt a változó világban.

A konferencia keretében került sor a Magna Charta Universitatum-hoz csatlakozó újabb egyetemek aláírására. Prof. dr. Náhlik András rektor mellett további 72 egyetem rektora írta alá a dokumentumot ünnepélyes keretek között, amely rendezvényt a spanyol királyi pár is megtisztelt. A jelenlegi csatlakozással 889-re bővült a résztvevő egyetemek száma. A Magna Charta Universitatum alapelvei az egyetemi autonómia és az egyetemek kutatáshoz, oktatáshoz kötődő társadalmi szerepvállalása köré épülnek. Fontos kitétele, hogy tevékenységének minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie, az egyetemek oktatási és kutatási tevékenységének elválaszthatatlannak kell lennie egymástól, valamint a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága az egyetemek életének alapelve; az államhatalomnak és az egyetemeknek saját illetékességükön belül biztosítaniuk kell ennek az alapvető követelménynek a tiszteletben tartását.
 
A Magna Charta Universitatum magyar nyelvű változata itt elérhető: http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/hungarian