Duális képzés lehetősége a faipari mérnökképzésben

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán a duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul. Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt. A képzésben részt vevő vállaltoknak lehetőségük nyílik a munkaerőforrás problémáik részbeni kezelésére azáltal, hogy a képzés közben kisebb projektekben tud a hallgató részt venni, valamint a képzést követően 3,5 éves munkatapasztalattal rendelkező ember állhat a vállalat rendelkezésére. A faipari mérnöki alapképzési szakon 2015-től működtetjük a duális képzési formát. Így egy kiforrott rendszerről beszélhetünk, melynek eredményeként a jelenlegi félévet követően már végzett hallgatóink is lesznek.

 

A képzés lényege:

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlat, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. Egy évet tekintve a hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

Felvételiző fiataljainknak a 3,5 éves munkatapasztalat és a vállalattól kapott jövedelem miatt lehet vonzó a képzés.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a hallgatók fizetésének ellensúlyozására lehetősége van a vállalatnak a szakképzési hozzájárulás csökkentésére is. Emiatt a duális képzés egy nagyon előnyös lehetőség, amit az előző években számos vállalat fel is ismert.

 

A 2019-es képzésbe történő belépés módja vállalatoknak:

2018 novemberének végéig keretmegállapodást kell kötni és egy tantervet kell készíteni az egyetemmel közösen.

 

 

 

A felvételizők 2019 júniusáig jelentkezhetnek a duális képzésre, melyet követően a vállalatok kiválasztási eljárást bonyolítanak le. Ennek eredményeként kiválaszthatják a számukra megfelelő alapkészségekkel rendelkező fiatalokat.

 

Bővebb információk a http://dualis.uni-sopron.hu oldalunkon találhatók.

 

A duális képzés támogatásával nemcsak az egyetemet támogatja, hanem a szakma iránt érdeklődő fiatalokat, saját vállalatukat, és nem utolsó sorban a faipari ágazat munkaerőpiaci helyzetén is segítenek!

 

Elérhetőség:

Dr. Németh Gábor
egyetemi duális képzések felelőse

e-mail: nemeth.gabor@uni-sopron.hu

 

 

 

A tájékoztatás az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósul meg.