Egyetemtörténeti kincsek kerültek az egyetemi levéltárba: Fekete Lajos és Fekete Zoltán dokumentumai

Dr. Völker Jenő, Amerikában élő nyugalmazott kémiaprofesszor valódi egyetemtörténeti ritkaságokat helyezett örökös letétbe egyetemünk levéltárában. A hagyaték dédapja, Fekete Lajos és nagyapja, Fekete Zoltán erdészprofesszorok életéhez, munkásságához kötődő, eredeti dokumentumokat tartalmaz.

A Tordán született Fekete Lajos a selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémián végezte erdészeti tanulmányait, majd – a kolozsvári erdőigazgatósági kerületben töltött gyakorlati szolgálat után – 1867-től tanított az akadémián. Oktatói munkássága szinte az erdészettudomány valamennyi ágát átfogta, emellett nem feledkezhetünk el jeles szakírói tevékenységéről sem. Fia, Fekete Zoltán apja nyomdokain erdőmérnökként végzett Selmecbányán, majd zsarnócai és liptóújvári szolgálat után, 1901-ben került az Erdőrendezéstani Tanszékre, melynek később tanára is lett. Apa és fia jelentős szerepet töltött be az erdészeti szakoktatás alakulásában, tanári teendőiken felül igazgatóként, dékánként és rektorként is segítették az Alma Matert. Mindketten levelező tagjai voltak a Magyar Tudományos Akadémiának.

A nyugat-virginiai Shepherd Egyetem professzor emeritusa, Dr. Völker Jenő évente Magyarországra látogat, tartja a kapcsolatot Sopronnal és egyetemünkkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy dédapja és nagyapja féltve őrzött családi hagyatékát intézményünkre bízta. A ritkaságok között megtalálható Fekete Lajos államvizsgálati bizonyítványa és Fekete Zoltán erdőmérnöki oklevele is.

Ezúton is köszönjük Dr. Völker Jenőnek a letétbe helyezett hagyatékot, melyeket a Levéltár Fekete Lajos ill. Fekete Zoltán fondjában helyezünk el, teszünk kutathatóvá és őrzünk meg az utókor számára.

Kapcsolódó linkek:

Fekete Lajos (1837-1916) élete és munkássága: http://www.emk.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/dekani_hivatal/Kiadvanyok/Erdesznagyjaink/01._Fekete_Lajos_elete_es_munkassaga.pdf

Fekete Zoltán (1877-1962) élete és munkássága: http://www.emk.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/dekani_hivatal/Kiadvanyok/Erdesznagyjaink/02._Fekete_Zoltan_elete_es_munkassaga.pdf

Központi Levéltár