Erdélyiek az Erdőmérnökin

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel megújított együttműködés, erdőmérnök BSc szakindítási szándékkal

A Soproni Egyetem Intézményfejlesztési Terve kiemelten foglalkozik és célként jelöli meg Kárpát-medencei intézményekkel új képzési kapcsolatok kialakítását.

Megújított Együttműködés a Sapientia Tudományegyetemmel

A Soproni Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közötti, erdőmérnök alapszak indítására tett előkészületek már ezt vetítik előre. Dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem rektorával érkező öt fős delegációt először a Soproni Egyetem rektora fogadta, hogy az egyetemek közötti együttműködés kereteit meghatározzák. A kapcsolat szerződéses megújítása tulajdonképpen formai jellegű, mert a 2008 és 2013 közötti megállapodás, jelen aktualitása szerinti folytatásáról van szó.

A két intézmény elképzeléseit rögzítő keretszerződést a Soproni Egyetem Szenátusa 2018. április 18-án fogja megtárgyalni. A keretszerződés mellékletét fogja képezni az a konkrét szakindítási elképzelés, amit illetékesség szerint a két dékán, a Soproni Erdőmérnöki Kar részéről Dr. Bidló András, a Sapientia részről pedig Dr. Kelemen András készítenek elő a kari tanács jóváhagyására.

Sepsiszentgyörgyi telephelyen, együttműködésben a SEMTE oktatóival, az Erdőmérnöki Kar szívesen részt vesz egy erdőmérnök BSc képzés elindításában és működtetésében, amit a remények szerint további oktatási, ill. kutatási együttműködések is követni fognak. A két egyetem találkozását ennek a képzésnek az elindítási szándéka sürgette.

A delegáció részére összeállított program délelőtti részében tárgyalások zajlottak az Erdőmérnöki Kar intézetigazgatóival, majd a karok vezetőivel. Délután a szakmai csoport végigjárta az egyetem többi, jelentős helyszínét, megismerték a Természeti Erőforrás Kutató Központ (NRRC), a Ligneum Látogatóközpont, a Botanikus Kert és az Egyetemi könyvtár szolgáltatásait.

A látogatás megerősítette azt a szándékot, hogy a két intézmény az eddigieknél szorosabbá fűzi kapcsolatát. Az erdőmérnöki BSc szakindítása ebben hathatós segítséget fog nyújtani, a két egyetem szakmai körének közvetlen találkozásai révén. A résztvevők többször kifejezték azt a reményüket, hogy a mostani, konkrét kezdeményezést, további hasonlók fogják követni.

Sapientia

Azt az utat, amit Sopron és Sepsiszentgyörgy között be kell járni a fizikai kapcsolatfelvétel esetén, az egymást támogató, pozitív emberi viszonyrendszer le tudja rövidíteni. A közös tervek, az együtt gondolkodás és cselekvés a relációkat megváltoztatja. A kezdeti lépések megtétele azonban soha nem könnyű, komoly szándékkal és kitartással azonban mindent meg lehet oldani. 

A mai nap ennek nagyon fontos állomása volt.