Fokozatváltás a felsőoktatásban - a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának közleménye

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” szakpolitikai stratégia célként határozza meg egyebek kö­zött a felsőoktatási intézményrendszer hatékonyságának, rugalmasságának fokozását, a piac­ori­entált működés, az önálló bevételtermelő képesség erősítését, a felsőoktatás és a piaci sze­rep­lők közötti tudástranszfer biztosítását, az innovatív magyar felső­okta­tás megteremtését.

En­­nek keretében a Soproni Egyetem, 2020. augusztus 1. napjától a Soproni Egyetemért Alapít­vány fenntartásában működik tovább.

Az állam továbbra is finanszírozza az egyetem működését, a hallgatók továbbra is tanulhatnak álla­milag támogatott képzésekben és részesülhetnek ösztöndíjakban.

Kutatás, fejlesztés és innováció orientált, magas szakmai színvonalú egyetem kialakítását tűz­zük célul, melyben fenn­tartható, takarékos, és jó színvonalú infrastrukturális háttér biztosítja majd az oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók munkájához a megfelelő feltételeket.

2021. január 1-én csat­­lakozik az alapítványhoz az Erdé­sze­ti Tudományos Intézet és a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. amely valamennyi kar számára közös fejlődési lehetőséget biztosít majd, javítja az egyetem oktatási, kutatási poten­ciál­­ját és pá­lyá­za­ti eredményességét is. Az erdőgazdaságokkal és nemzeti parkokkal tervezett köz­vet­lenebb együttműködés a képzések gyakorlati megerősítését segíti. Az egyetem fejlődé­sében kulcsfontosságú az otthont adó várossal való közös gondolkodás és fej­lesz­tési stratégia kialakítása.

Az alapítvány kuratóriuma megköszöni Prof. Dr. Náhlik András rektor úr áldozatos munkáját és továbbra is számít az együttműködésére. Az egyetem vezetésével, 2020. augusztus 1-től, Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanárt bízzuk meg.