Mire jó a szakszervezet?

 

A szakszervezet eddigi, jövőbeli feladatai és céljai


A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének mottói: szolidaritás, igazságosság, méltányosság.
Bár a fogalmak a mára elavultnak számító eszmékre hajaznak, nem szabad elfeledkezni arról, hogy nyugaton a dolgozók jó életszínvonalát a szakszervezetek harcolják ki. Magyarországon a szakszervezetiség még mindig inkább billog, mint erény.

Az elmúlt évtizedeket végigmérve rá kell döbbennünk, hogy a dolgozói érdekeket, ha nem képviselte senki, akkor egyszerűen a politikai csatározások kénye-kedvének voltak kitéve, négyévenként, amikor kellettek a szavazatok. Amennyiben azokat megnyirbálták, rossz gazdasági helyzetre hivatkozva, a válság elmúltával „elfelejtődött” azoknak revideálása.

A Soproni Egyetemen (és annak jogelődjeinek számító egyéb elnevezés alatti soproni karokon) az érdekképviseletet eddig a Közalkalmazotti Tanács látta el, mely a fenntartóváltással együtt járó dolgozói közalkalmazotti státus elvesztésével megszűnik. Más híján az érdekképviseletet az újonnan felálló üzemi tanács és a szakszervezet tudja csak ellátni, mely erre a szerepre megerősítendő a létszámát illetően.

 


Az, ami eddig triviális és magától értetődő volt, megváltozik. Az eddigi közalkalmazotti privilégiumok (munkahely biztonsága, oktatói munkakörrel járó közel 50 napos szabadság ) megszűnnek. A munkavállalók vagy egyénileg védik meg magukat, vagy összefogva próbálnak méltányos helyzetet biztosítani maguknak közösen. Mindehhez a szolidaritáson keresztül vezet csak az út; figyelemmel kell lenni az egyetem összes dolgozójára, biztosítani kell egy védelmi hálót mindenkinek, ahogy a szakszervezeti rendezvények és üdülési lehetőségek is mindenki felé nyitottak kell legyenek.

A szakszervezeti elköteleződés a havi bér 0,7 százalékáig terjedő áldozatvállalással jár, melyből befolyó pénz 40 százalékát a kisebb keresetű, kiszolgáltatottabb helyzetben lévők megsegélyezésére fordítja a szakszervezet. Ezáltal a szolidaritás még egy szinten is tud érvényesülni. Vannak olyan vezető beosztásban lévő tagok, akik azért vállalják a tagságot, hogy tagdíjukkal támogathassák a nehezebb helyzetben lévő munkatársakat. Az egyetem jelenlegi vezetése elkötelezett a szolidáris és fenntartható munkaköri légkör megteremtésében, fejlesztésében. Bátorítja a kollégákat az aktívabb szerepvállalásra az egyetemi közösség nemesebbé formálására, ahol az értéket teremtő munkaköri légkör kialakulhat.

A szakszervezeti tagság mindemellett biztonságérzetet is nyújt az információk ellátásával, annak hozzáférésének garantálásával, jogi tanácsadással. Az egyetemi működést kiegészítő, korrigáló fórum szerepét is betölti, melynek hangjára a munkáltatónak figyelnie kell mind közös ügyeket érintő témákban, mind egyedi panaszeljárásokon keresztül.

A szakszervezet másik fő szerepe a jogszabályok által a dolgozók számára biztosított lehetőségek kiaknázása egy kollektív szerződés keretein belül, valamint a szenátusban és kari tanácsokban vállalt szavazati jogú tagságokkal. A szakszervezet feladata a dolgozókra vonatkozó vállalások (továbbképzések, étkezési hozzájárulás, stb.) kollektív szerződésben rögzítése.

Az átalakulás után a közalkalmazotti tanács megszűnik, viszont a szakszervezet jogfolytonos marad. A szakszervezettel megkötött kollektív szerződésben foglaltak jogszabály erejűek és jogilag kikényszeríthetők maradnak. Egy jól átgondolt, reális kollektív szerződéssel az egyetemi munkavállalók továbbra is biztonságban érezhetik magukat.

Sopron, 2020. 04. 20.

 

                                                               Dr. Andor Krisztián                         Dr. Toronyai Gábor

                                                     Soproni Egyetem FDSZ bizalmi                     FDSZ alelnöke