NEMZETKÖZI PROJEKTTALÁLKOZÓ A BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARON

2019. június 17-19. között került sor a „Curriculum for Cultural and Social Diversity in Preschool Education" („Az óvodai kulturális és szociális sokszínűség tanterve”) elnevezésű KA2-es pályázat második nemzetközi szakmai megbeszélésére a BPK-n.

A tavaly novemberi szlovákiai projektindító után ezúttal Sopron adott helyet annak a háromnapos eszmecserének, amelyre szlovák, bolgár, indonéz és magyar egyetemi oktatók és óvodapedagógusok voltak hivatalosak. A főkoordinátorok ezúttal is a szlovák Dr. Dana Masaryková külügyi dékánhelyettes és Prof. Dr. Branislav Pupala egyetemi tanár, a Szlovák Tudományos Akadémia tagjai voltak. Magyar részről Dr. habil Varga László dékán, Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes, Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens és Németh Tamás Erasmus-koordinátor képviselte a Kart, míg Pápáról Csákvári Judit a Pápai Városi Óvodák vezetője és Horváthné Végh Judit az óvodák szakmai intézményvezető-helyettese  érkezett a helyszínre.

A találkozót nagy várakozás előzte meg, hiszen tavasszal már valamennyi résztvevő folyamatosan dolgozott a készülő módszertani kézikönyvön, melynek első változatát – a találkozó fő céljának megfelelően – ezen a fórumon mutatták be. Az előzetes tematika jegyében előadások hangzottak el a négy ország óvodai nevelési rendszeréről, a különféle nemzeti óvodai tantervekről, illetve az inkluzív nevelés sajátosságairól. A gyakorlati példák bemutatását szintén élénk érdeklődés kísérte, mivel ezek képezik alapját annak a későbbi célnak, mely nemcsak bemutatja, de ki is próbálja majd a nemzetközi jó gyakorlatokat a projekt keretein belül.

A magyar felet az a megtiszteltetés érte, hogy a jó gyakorlatok közül az ő verzióját fogadták el mintaként a készülő pedagógiai kézikönyv gyakorlati részének megírásához. Köszönhető mindez javarészt a pápai kollégák – immár nemzetközi szinten is elismert – kiemelkedő szakmai munkájának. A háromnapos találkozó angol nyelven zajlott, és a következő hónapok feladatainak rögzítésével zárult, aminek eredményeként meghatározott tematika és szerkezet szerint végső formát kap a pedagógiai kézikönyv. A több hónapos munkát követően jövő tavasszal kerül sor a következő projekttalálkozóra a bulgáriai Plevenben.