Nemzetközileg elismert képzést, piacképes szakmát nyújtanak

Az óvodapedagógus és a szociálpedagógus szak a legnépszerűbb a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. A nagy múltú intézményben országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek, a hallgatókat jól felszerelt szakkönyvtár várja.

 

Egy nagy múltú intézmény kapuján lép be, aki a Benedek Elek Pedagógiai Karra látogat: a jogelőd intézményben 1899-ben kezdték meg először az óvodapedagógusok képzését. A kar képzési kínálata iránt az utóbbi években egyre fokozódó az érdeklődés, az alapképzések közül a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a szociálpedagógus szak a legnépszerűbb. 

Unikális a soproni pedagógiai palettán a szakmai tanárképzés, mindezekhez pedig szervesen illeszkednek az oktatási és a szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó továbbképzési szakok és szakvizsgás képzések. 

A pedagógus- és szociális képzéseken végzett hallgatók hazánkban és külföldön is keresettek a munkaerőpiacon, a benedekes diploma jó ajánlólevél. A kar – képzéseit folyamatosan megújítva – törekszik a tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerőpiaci elvárásoknak is megfelelő képzési portfólió kialakítására. Az intézmény szakirányú továbbképzései, szakvizsgás képzései által szolgálja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. 

A karon országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek, a hallgatókat jól felszerelt kari szakkönyvtár, imponáló folyóirat-állomány és a folyamatosan bővülő digitális tudástár várja. 
A kar versenyképességének egyik záloga – a felsőoktatási fejlesztési koncepcióval összhangban – a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítése és bővítése. Harminc európai és Európán kívüli intézménnyel ápolnak kiváló szakmai kapcsolatot, az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitási programok keretében külföldi részképzéseken, tanulmányutakon vesznek részt. Európa és a világ számos országából fogadnak vendégoktatókat, kutatókat és hallgatókat.

Képzések a Benedek Elek Pedagógiai Karon
Alapszakon: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, óvodapedagógus – német nemzetiségi szakirány, angol nyelv és német nyelv az óvodában specializáció, gyógytestnevelés, kézműves-specializáció, szociálpedagógia. Mesterszakon: agrármérnöktanár, emberierőforrás-tanácsadó, közgazdásztanár, mérnöktanár, pedagógiatanár. A képzésekről további információ a kar honlapján érhető el: www.bpk.nyme.hu www.bpk.uni-sopron.hu.

Kisalföld