Osztrák-magyar nyelvfejlesztő projekt: értékelő konferencia

A BIG AT-HU 01 projekt keretében a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara határon átnyúló német nyelvű szakmai értékelő konferenciát szervezett 2019.március 6-án.

 

 

A konferenciát Dr. habil. Varga László dékán nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket, és röviden bemutatta a kar történetét, képzési kínálatát, struktúráját. Örömét fejezte ki afelett, hogy a kar oktatói, Dr. habil. Bodnár Gabriella, Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva egy nemzetközileg elismert projektben végeznek aktív szakmai tevékenységet a kétnyelvű óvodai nevelés terén, amelyből publikációk is születtek,születnek.

 

A konferencián a plenáris előadást Dr. Petra Eisenstecken tartotta, aki Olaszország autonóm tartományának, Dél-Tirolnak a fővárosából, Bolzanoból érkezett hozzánk. Dr. Petra Eisenstecken a tartományi német oktatási igazgatóság pedagógiai osztályának munkatársa, a német nyelvű általános iskolákért felelős szakterület képviselője.

Gyermekkönyvek szerzője, projektek szervezője, referensként rendszeresen tart továbbképzéseket bel- és külföldön pedagógusoknak olvasási, íráskészség fejlesztés témában, írásprojekteket dolgoz ki diákok részére.

Erasmus+ projektekben az „Olvasás“ és „Kézírás“ témával foglalkozik és kezdő pedagógusokat mentorál, kísér pályafutásuk első két évében.

Dr. Petra Eisenstecken előadásában beszélt a többnyelvűség sajátos dél-tiroli helyzetéről, az oktatási rendszerről, és a többnyelvűségi tantervről.

A plenáris előadás után a projektben résztvevő II. évfolyamos német nemzetiségi hallgatók számoltak be német nyelven az ausztriai és magyarországi óvodákban végzett szakmai gyakorlatukról.  

A konferencia délutáni része a projekt keretében készülő kétnyelvű kézikönyv bemutatásával kezdődött Dr. Kovácsné Vinkovics Éva előadásában.

Az előadást a III. évfolyamos német nemzetiségi hallgatók (Kőrös Fruzsina, Nébli Eszter, Rónai Ildikó és Szalai Borbála) előadása követte. A hallgatók Manuela Eitler-Sedlak: Flo W. voll im Flow című könyvéből adták elő a „Flo und Udo Überflieger” című fejezetet. Az előadás nagyon színvonalas és elgondolkodtató volt, megfogalmazta a Flow élmény lényegét és tanácsot adott ahhoz, hogyan éljük életünket úgy,hogy mindig jól érezzük magunkat abban, amit éppen csinálunk.

Délután továbbképzésre került sor, melyet Dr. Petra Eisenstecken tartott a résztvevő pedagógusoknak. A továbbképzésen Magyarországon először került bemutatásra az Ausztriában már ismert és alkalmazott „Lesetraining” program. A pedagógusok és a résztvevő hallgatók a gyakorlatban próbálhatták ki az olvasástanítás, olvasási készség fejlesztésére kidolgozott módszereket és a németországi Klett kiadótól felajánlásból érkezett fejlesztő szakkönyveket magukkal is vihettek a továbbképzés befejeztével.

A konferencia nagyon sikeres volt, melyet az is alátámaszt, hogy több résztvevőtől is  érkezett elismerésnek hangot adó telefonhívás a konferenciát követő napon.

Köszönjük Dr.Petra Eisensteckennek, hogy saját szabadsága idején látogatott el hozzánk, előadását és az élvezetes, továbbgondolkodást elindító továbbképzést díjazás nélkül tartotta meg.

Sopron, 2019.03.06. 

 

Babai Zsófia

A kar oktatója, a projekt szakembere, a konferencia egyik szervezője, moderátora