Sikeres volt a Soproni Egyetem akkreditációs eljárása!

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2025-ig akkreditálta a Soproni Egyetemet - erről a határozatról értesítette hivatalosan a Bizottság prof. dr. Náhlik Andrást, intézményünk rektorát.  

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ez a megfelelés fennáll, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot. Fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja. (Forrás: mab.hu)

A testület akkreditációs eljárása rendszerint fontos mérföldkövet jelent az egyes egyetemek életében, hiszen az intézmények önértékelésén és a helyszíni látogatáson alapuló, rendkívül alapos és sokrétű vizsgálat átfogó képet nyújt az ott folyó munkáról, valamint az akkreditáció több évre előre meghatározhatja az adott intézmény sorsát.

Ennek fényében nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a Soproni Egyetem 2025. április 9-ig akkreditálásra került. Az intézményünkben zajló vizsgálat után az alábbi határozat született:

A MAB Testület 2020/03/V/3. számú határozata

MAB az intézményakkreditációs eljárás eredményeképp a Soproni Egyetemet 2025. április 9-ig akkreditálja, a fejlesztési javaslatokra vonatkozó előrehaladást vizsgáló, személyes látogatással egybekötött monitoring eljárás közbeiktatásával. A monitoring eljárás lefolytatásához az Intézmény jelentésben foglalt fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről, azok eredményeiről (PDCA elv szerint) a MAB számára 2022. szeptember 30-ig nyújtson be írásos beszámolót.

A határozat tartalma szerint az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Soproni Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet. Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához. A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény gazdálkodás – és az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. A Soproni Egyetem az ESG 2015 standardoknak és irányelveknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet, a minőségbiztosítás rendszerezett támogató tevékenység. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Soproni Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és ezzel azok minőségéhez hozzájárulni.

  

A Soproni Egyetem vezetősége köszönetét fejezi ki minden egyetemi polgárnak, aki munkájával hozzájárult az akkreditációs eljárás sikeréhez. Ugyancsak köszönetét fejezi ki a MAB munkatársainak a folyamat során végzett alapos, szakszerű, segítő tevékenységükért.

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság jelentései nyilvánosak, itt olvashatók:

- Látogató Bizottsági Jelentés IDE kattintva

- Az Akkreditációs Bizottság határozata IDE kattintva