Szülők Egyeteme – „Szeress, nevelj okosan!” program októbertől a Benedek Karon

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2018 októberétől nyitja meg kapuit a Szülők Egyeteme. A „Szeress, nevelj okosan!” mottóval meghirdetett program tudománynépszerűsítő céllal szólítja meg a Sopronban és környékén élő, gyermeket váró vagy kisgyermekeket nevelő családokat. Az országban - tudomásunk szerint - egyedülálló kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar aktív és interaktív kapcsolatba kerüljön a városban élő családokkal, egyúttal szerves része legyen Sopron város közéletének és tudományos „vérkeringésének”.

 

A programot bemutató sajtótájékoztatón Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja elmondta, hogy a neveléstudomány napjaink egyik legfontosabb tudományterületévé vált. A nevelés pedig nem pénz, hanem elősorban idő kérdése.

 

Prof. dr. Náhlik András rektor köszönetét fejezte ki a Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetése számára a szervezésért, és bemutatta, hogy ezek a kurzusok hogyan kapcsolódak az Egyetem egyik legfontosabb missziójához, a társadalmi felelősségvállaláshoz. Elmondta, hogy érdemes lenne megfontolni egy hasonló lehetőség bevezetését az egyetem többi karán is az itt szerzett tapasztalatok birtokában. 

 

Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere arról beszélt, hogy ez az előadássorozat erősen kapcsolódik a kormány által meghirdetett „Családok Éve” tematikus esztendőhöz. Üdvözölte, hogy a jelen kor elvárásainak megfelelően az Egyetem megnyitja kapuit a város polgárai előtt. Kiemelte, hogy a program során motivált hallgatók szerezhetnek hiteles tudást a gyermeknevelés szakértőitől.

 

Kissné dr. Zsámboki Réka, a kar dékánhelyettese elmondta, hogy a neveléssel foglalkozó órák mellett módszertani előadások is a program részét képezik, ezeken keresztül nyerhetnek bepillantást az érdeklődők az óvodában folyó szellemi, testi, zenei nevelés szakmai hátterébe, majd megnyitotta a Szülők Egyeteme 2018-19-es tanévét és bemutatta az őszi szemeszter „Leckekönyvét”.

 

A tájékoztatón részt vettek a partnerintézmények vezetői, akik jelképes iskolatáskát vettek át a tanév kezdetére, melyeket Dr. Simon István, a kar dékánhelyettese nyújtott át részükre. 

 

A program keretében a gyermeket váró kismamáknak, szülőknek és nagyszülőknek október második hetétől november végéig lehetőségük lesz arra, hogy a pedagógus-jelölt egyetemi hallgatók részére meghirdetett kurzusokhoz csatlakozzanak, és vendég-hallgatóként részt vegyenek egy-egy érdekesnek vagy aktuálisnak tűnő nagyelőadáson. Az érdeklődők a részükre összeállított speciális órarendből tetszés szerint választhatnak a pedagógiai-pszichológiai tájékozottságot megalapozó és az általános műveltséget gazdagító tantárgyak közül (pl. Általános pedagógia, Általános és fejlődéslélektan, Szociálpszichológia, Neveléstörténet, Óvodapedagógia, Fejlesztőpedagógia, Népköltészet, Zeneirodalom), illetve bekapcsolódhatnak egy-egy alkalmazott szakterülethez kötődő, speciális ismereteket nyújtó kurzusokba is (pl. Pedagógiai pszichológia, Családszociológia, A játék pedagógiai feltételei, Óvodai zenei nevelés, Óvodai matematikai nevelés, A testnevelés alapjai és módszertana, Kisgyermekkori beszédzavarok, A korai fejlesztés módszerei, Informatika az óvodában). Az előadásokon való részvételt az egyetemi oktatók aláírásukkal igazolják egy, a vendég-hallgatók számára készült jelképes leckekönyvben.

Várakozásaink szerint a nagyközönség számára is nyilvánossá váló tudománynépszerűsítő egyetemi előadások segítséget nyújthatnak a kisgyermeket váró szülőknek és a gyermekeket nevelő családoknak abban, hogy tudatosabban élhessék meg a szülői szerepet és a pedagógusokkal együtt okosan nevelhessék legféltettebb kincseiket, gyermekeinket.

 Részletes információ, regisztráció ide kattintva elérhető!