Ünnepi gondolatok - Mit üzen nekünk 2021 MÁRCIUSA?

 

2021 március idusán meghajtjuk a zászlót a márciusi ifjak örök emlékének adózva.

Tisztelgünk a polgári átalakulás soproni képviselői előtt. Nem feledjük a város németajkú nemzetőreit és soha nem halványulhat el Murmann Sámuel nemzetőr őrnagy emléke, aki szabadságharcunk egyik első vértanúja lett.

Nemzeti Ünnepünkön, a selmeci akadémia hallgatók tenni akarása előtt is tisztelgünk.

Most 2021 viharos márciusán gondolatban ott állunk az Óvár udvarán és virtuálisan helyezzük el koszorúinkat a Honvédemlékmű lábánál; az egykori hallgatók, a közkatonák és mérnök tisztjeik emlékének adózva. Soha nem feledjük Budetin és Branyiszkó hőseit, akik fegyverrel védték meg a kiküzdött polgári vívmányokat és tettek hitet mélységes hazaszeretetükről. Sokan közülük, ifjú életüket áldoztak a HAZÁÉRT!

Mécsesek kis lángja őrizze emléküket!

 

dr. ifj. Sarkady Sándor