X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a korábbi hagyományoknak megfelelően 2017. április 27-én rendezte meg a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciát „DIVERZITÁS A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSOKBAN ÉS A PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN” címmel.


A konferencia lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevő oktatók, kutatók, érdeklődők betekintést kapjanak a legújabb hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatási eredményekbe, innovatív trendekbe és eljárásokba. A rendezvény támogatta az oktatói-kutatói generációk találkozását és párbeszédét, lehetőséget teremtett új szakmai kapcsolatok építésére.

 

Az eseményen - közel 230 résztvevővel - minden neves hazai felsőoktatási intézmény képviseltette magát, illetve számos európai ország egyetemeiről (pl. Norvégia, Lengyelország, Horvátország, Spanyolország, Csehország, Ukrajna, Szlovénia, Románia stb.) érkeztek oktatók, kutatók, pedagógusok. A rendezvény különlegessége volt, hogy Európán kívül, az Egyesült Államokból és Thaiföldről is fogadhattuk a korábbi szakmai kapcsolatok során megismert professzorokat és kollégáikat.
A konferencia délutáni programja 22 tudományos szekcióban valósult meg, amelyekben tudományos előadásokat, poszterbemutatókat és a köznevelési „jó gyakorlatokat” is hallhattak az érdeklődők többek között a pedagógia, pszichológia, szociológia, természettudományok, művészetek, sporttudomány, nyelv- és kommunikáció-tudományok, infokommunikáció, pedagógusképzés neveléstudományi vonatkozásainak témakörében.

 

A rendezvény délutáni programjában 14 órától helyet kapott az Oktatási Hivatal Pedagógiai - szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályáról érkező munkatársainak köszönhetően, az eTwinning Workshop, melynek keretében az érdeklődők megismerkedhettek a már több mint 10 éve működő, Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények együttműködését és közös projektek indítását támogató eTwinning programmal és annak gyakorlati alkalmazhatóságával. A program a szakmai kapcsolatok építésén túl a digitális kompetencia fejlesztését is jelentős mértékben támogatta, amely napjaink oktatáspolitikai célkitűzései között is jelentős prioritásokkal szerepel.

 

A konferencia az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 számú „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt támogatásával valósult meg.

 

Kissné Dr. Zsámboki Réka
adjunktus, a konferencia alelnöke