IDŐKÖZI SZENÁTUSI VÁLASZTÁS 2018. JANUÁR 10.

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr RH-207/2017 sz. 2017. december 8-án kelt határozatával időközi szenátusi választást rendelt el az EMK, SKK, LKK, BPK egyéb foglakoztatott, valamint a Központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek egyéb foglalkoztatott kategóriába sorolt dolgozói számára annak érdekében, hogy a  Soproni Egyetem szenátusában az egyéb foglalkoztatottak aránya megfeleljen a Nemzeti felsőoktatási törvényben előírt arányszámnak. Az időközi szenátusi választás időpontja 2018. január 10. A választói névjegyzék 2018. december 18-tól a központi épületben és a kari hirdetőtáblákon megtekinthető.