IN MEMORIAM DR. ANDRÁSSY ADÉL

Dr. Andrássy Adél életének 73. évében, 2018. október 1-jén elhunyt.

 

 

 

 

Dr. CSc Andrássy Adél 1968-ban végzett matematikusként a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1972-ben második diplomáját szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar Szakán, s vált okleveles közgazdásszá. Egyetemi doktori disszertációját 1975-ben védte meg, címe: „Dinamikus termelési függvények alkalmazásának lehetőségei és problémái a magyar mezőgazdaság növekedésében”. Az 1980-ban megszerzett kandidátusi minősítésének témája „ A föld és az egyéb termelési tényezők kapcsolata a magyar mezőgazdaság növekedésében”. A karunk doktori iskolájában 2004-ben habilitált. 

1972-től oktatott a József Attila Tudományegyetemen, 1981-től egyetemi docensként. Oktatott tárgyai: Makro- és Mikroökonómia, Operációkutatás, Matematikai közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Agrárfinanszírozás.

 

1991-93. között a JATE gazdasági főigazgatója volt. 2001. augusztus 15-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági Intézetének főtanácsadója, majd egyetemi docense lett. Tanszékvezetőként, majd a Közgazdasági Intézet igazgatójaként segítette a kart vállalt feladatainak ellátásában. 2003-2009. között a kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi megbízatását is ellátta.

 

Tudományos munkájának középpontjában a növekedéselmélet, a mezőgazdaság növekedési folyamatainak elemzése, a mezőgazdaság termelési tényezői arányának vizsgálata álltak. Tapasztalatait, tudását 1976-ban a Lomonoszov Egyetemen, 1984-ben a lipcsei Közgazdasági Egyetemen, 1990-ben Bécsben, 1995-ben az angliai Leedsi Közgazdaságtudományi Egyetemen mélyítette.

 

Dékánhelyettesként, intézetigazgatóként és egyetemi docensként részt vett a Kar tudományos és oktatói munkájában. Diákjaival közvetlen, korrekt légkört alakított ki. Örömmel vállalt kísérőtanári-felügyelői szerepet a kar külföldi tanulmányi kirándulásain, vett részt a hivatalos és informális rendezvényeken.

Személyében kiegyensúlyozott, korrekt, nagy munkabírású kollégát vesztettünk el.

 

Emlékét tanítványai és kollégái tisztelettel őrzik.