INTERJÚ Fehér Ágnes OTDK NYERTESSEL


Fehér Ágnes idén vett részt először OTDK-versenyen, amit rögtön első hellyel is zárt, a Tanulás-és Tanítástani-Tudástechnológiai Szekción belül, A sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana tagozatában. Ágnes 2018-ban óvodapedagógusként végzett a Benedek Elek Pedagógiai Karon, majd továbbtanult neveléstudomány mesterszakon, melyet idén fejez be, illetve egy másik intézmény gyógypedagógia-logopédia szakirányán jövőre fog diplomázni.

Miért döntöttél úgy, hogy elindulsz ezen a versenyen?

Szerettem volna megméretni magam, bemutatni a kutatásomat egy országos platformon. Mikor lehetőségem nyílt részt venni Magyarország legnagyobb egyetemi hallgatóknak rendezett kutatási versenyén, nem is volt kérdés, hogy jelentkezek-e.


Mit jelent számodra ez a dolgozat?

Ez a kutatás és a belőle született dolgozat sokat jelent számomra, hiszen egy szívemhez közeli – a gyógypedagógia és az óvodapedagógia határmezsgyéjén álló – témát feszeget, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelését, amely a diagnosztizált esetek és az együttneveltek számának folyamatos emelkedésével úgy vélem egyre inkább központi szakmai kérdéssé kezd válni.


Mi ösztönzött, hogy ezt a témát válaszd?

Mind az óvodapedagógiai, mind a gyógypedagógiai gyakorlataim során szembesülnöm kellett a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának problémakörével. Egyes pedagógusok a tipikusan fejlődő gyerek számára is hasznosnak vélik az együttnevelést, míg mások egyáltalán nem tartják szerencsésnek azt sem az érintettek, sem kortársaik számára. Ez az általam tapasztalt megosztottság ösztönzött arra, hogy elkezdjem a vizsgálódásomat.


Más versenyeken is részt vettél már?

Az OTDK-verseny előtt dolgozatomat, az előző évekhez hasonlóan, a Kari Tudományos Diákköri Konferencián is bemutattam, ahol továbbjutottam a 35. országos versenyre.


A jövőben is szeretnél ezzel foglalkozni?

Kutatásomat doktori képzés keretein belül folytatom a témában, ahol kifejezetten az óvoda-iskola átmenet kontextusában vizsgálom a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját.


Mit jelent ez a díj számomra?

Rendkívül nagy elismerése ez a kutatói munkámnak, amely csupán tovább ösztönzött annak folytatására. Mindez azonban nem jöhetett volna létre konzulensem, Kissné Dr. Zsámboki Réka tanárnő támogatása nélkül.


Milyen célokat tűztél ki magad elé ezek után?

Rövidtávú céljaim közé tartozik a neveléstudomány képzés és a gyógypedagógia képzés abszolválása, hosszútávú pedig elsősorban a doktori fokozat megszerzése. A doktori diplomámat a PTE-BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájában szeretném majd megszerezni.

 

Fehér Ágnesnek szívből gratulálunk az OTDK-n elért első helyezéséhez, illetve sok sikert kívánunk a további kutatásaihoz

 

Az interjút készítette az I. éves Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói, név szerint: Taschner Georgina, Kiss Krisztina, Bujáki Fanni, Horváth Rebeka