Intézményi működés koncepciója

Forrás: (Intézményfejlesztési Terv I. fejezet)

Az Intézmény stratégiai terve (IFT) a négy karnak a „mezőgazdasági (erdészeti), mérnöki és művészeti, gazdaság- és neveléstudományok területén kifejtett tevékenységének fenntartható fejlődést szolgáló hatásaira, együttműködésére, a komparatív előnyök kihasználására épít.
Az Intézményfejlesztési Tervben egyértelműen tisztázottak

  1. az oktatás, kutatás, harmadik missziós alaptevékenységek fenntartható fejlődést szolgáló aspektusai,
  2. a karok együttműködő szerepvállalásai,
  3. a működés három alappillérének stratégiai irányai, szinergiái, valamint a képzési, K+F+I és a társadalmi/vállalkozási tevékenységek legfontosabb beavatkozási területei,
  4. a minőségorientált szemléletű és teljesítményorientált oktatási és kutatási környezet tevékenységi jellemzői, melyek tükrözik a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás szempontjait. (Forrás: Intézményfejlesztési Terv I. fejezet)