Jelentkezés a Soproni és Miskolci Egyetem valamint a Szegedi Tudományegyetem közös kurzusaira

 

A Soproni Egyetem a Szegedi Tudományegyetemmel és a Miskolci Egyetemmel indít közös kurzusokat a hatékony fenntarthatóság témakörében a PwC és a Dexter Kft. közreműködésével.

 

Hét kurzusból választhatnak a fenntartható fejlődés, a zöld törekvések és a fenntarthatóság gyakorlati kérdései iránt érdeklődő soproni hallgatók, akik miskolci és szegedi társaikkal együtt vehetnek részt az innovatív órákon. A kurzusok szabadon választható, ötkredites tárgyakként vehetők fel, és minden képzés hallgatói számára nyitottak.

A hét kurzus mindegyike új módszertannal segít megismerni a tananyagot: az elméleti ismeretek ugyanis kisebb, a résztvevő egyéni tudásához és a tanulási ritmusához rugalmasan alkalmazkodó digitális egységekből (úgynevezett tanulásmolekulákból) sajátíthatók el. A tárgyak gyakorlati része pedig kooperatív projekteken keresztül lesz teljesíthető, ahol a hangsúly az együttműködésen van. Így a résztvevők a félév során új készségekre tesznek szert, miközben a digitális és a személyes oktatás előnyeit ötvöző kurzusokon együtt dolgoznak a három egyetem hallgatói.

A tananyagok fejlesztését és a három egyetem oktatóinak együttműködését a PwC Magyarország munkatársai segítették, akik az oktatási projekt teljes megvalósulását végigkísérik. „A kooperatív csoportokban úgy tanulhatsz, hogy közben a téma szakértőjévé válsz, és alkotó módon teszel szert ismeretekre, ahol a hangsúly az együttműködésen van.”- mondta Stéger Csilla, a PwC vezető munkatársa, kiemelve a módszertan nagy előnyét, a hagyományos csoportmunkát feledtető élmény-tanulást.

A különleges kurzusokhoz különleges online felület készült: a Dexter Kft. a tanulásmolekulák, azaz az apró tananyagegységek létrehozásához és elsajátításához fejlesztette a CourseGarden felületet, amely az e-learning rendszerekben már megszokott funkciókon kívül (pl. tananyagmegosztás, kapcsolattartás) újabb lehetőségeket teremt az oktatás fejlesztésére.

A kurzusok meghirdetésével és azok tartalmával újabb tartalmat kap az egyetem „ Természetesen Veled!” jelmondata.

 

A hét, fenntarthatósággal foglalkozó kurzus:

 

Geoparkok, geoturizmus (angol nyelven):
A geoturizmussal, geoparkokkal kapcsolatos alapvető ismeretek, valamint földtudományi alapok.

Oktató: Pappné Dr. Vancsó Judit (Soproni Egyetem)

 

Fenntartható városok a gyakorlatban:
A közvetlen környezetben az életminőséget veszélyeztető környezeti tényezők azonosítása és az egyén felelőssége.

Oktató: Dr. Horváth Adrienn (Soproni Egyetem)

 

Digitális fenntartható médiakommunikáció:
A fenntarthatóság hatékony digitális és periodikusan ismételhető kommunikációja környezeti és társadalmi problémákon keresztül. Oktató: Dr. Faragó László (ME)

 

Fenntartható vízgazdálkodás (angol nyelven):
A tiszta ívóvíz biztosítását veszélyeztető tényezők, valamint az ezekhez kapcsolódó ismert megoldási lehetőségek.

Oktató: Dr. Tóth Márton (ME)

 

Fenntarthatóság a gyakorlatban:
A társadalmi, környezeti igényeket felismerése és egy non-profit szervezet számára fenntarthatósági stratégia kidolgozása. Oktató: Dr. Gébert Judit (SZTE)

 

A környezettudatos vállalkozások fenntartható működésének joga:
Esettanulmány keretében a vállalkozás CSR kampányának megtervezése, figyelemmel a jogszabályi megfelelésre, az etikai elvekre és megfelelve a vállalkozás vezetőjének kampánytól való elvárásainak. Oktató: Dr. Árvai Gergő (SZTE)

 

Alkalmazkodó mezőgazdaság:
A talaj-víz-növény rendszer komplex szemléletnek elsajátítása, a talajegészség fontossága.

Oktató: Dr. Hupuczi Júlia (SZTE)

 

A kurzusokról további részletek és három egyetem közös jelentkezési felülete ezen az oldalon érhető el:

https://u-szeged.hu/kooperativ

 

Jelentkezni 2022. február 11-ig lehet. 

 

A pilot projekt, melynek keretében a tantárgyak készültek az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 számú „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán című projekt támogatta.