Karok tevékenységei

Az intézmény magas szintű, európai hírű erdészeti és faipari oktatása, kutatása országosan unikális jellegű, s a hozzájuk kari szinten társult szakterületek együttesen biztosítják az európai színvonalat, pozícionálást az európai oktatási és kutatási térben. Az óvodapedagógus és kisgyermeknevelő képzések, valamint a szakmai tanárképzések hazánkban a legelismertebbek közé tartoznak. A gazdaságtudományok (üzleti) és informatika területén betöltött szerepe fontos regionális igényt elégít ki.

Az Alapító Okiratban megjelölt tudományágakban, a szakindítási engedélyeknek megfelelő szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint felsőoktatási szakképzést, alapképzést, osztatlan képzést, mesterképzést, szakirányú továbbképzést folytat nappali és levelező tagozaton. A karok az oktatási és kutatási tevékenységek színvonalas ellátásához széleskörű, kiterjedt kapcsolatrendszerrel, partnerhálózattal rendelkeznek, fontos társadalmi és kulturális szerepüket is ezeken keresztül fejtik ki. A Soproni Egyetem kari egységeinek szervezeti felépítését a 2. melléklet szemlélteti.

 1. Benedek Elek Pedagógiai Kar
  Évszázados óvodapedagógus és kisgyermeknevelő képzései, valamint szakmai tanárképzései hazánkban a legelismertebbek közé tartoznak, regionális illetve közép-európai pozícionáltsága megkérdőjelezhetetlen. Gyógypedagógia képzés elindításával további lehetőségek nyíltak meg a kar számára.
 2. Erdőmérnöki Kar
  Az unikális, osztatlan erdőmérnökképzés mellett vadgazdálkodási, természetvédelmi és környezetmérnöki, földmérő és földrendezői, valamint a hozzájuk köthető posztgraduális képzések valósulnak meg.
 3. Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
  A legfiatalabb kar hangsúlyosan az alkalmazott gazdaság- és regionális tudományok területén vívott ki nemzetközi és hazai tekintélyt. Képzései: gazdálkodás, kereskedelem, pénzügy, számvitel, valamint turizmus-vendéglátás, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés.
 4. Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
  Az unikális faipari mérnök-képzésen túl többirányú műszaki ipari termék- és formatervező, mechatronikai mérnök, építész, műszaki menedzser, továbbá gazdaságinformatikus és művészeti képzések építőművész, formatervezés, tervezőgrafika folynak.
Az egyetem szervezeti felépítését - az alapfeladatokat ellátó, valamint a funkcionális és szolgáltató egységek együttműködési rendszerét - az organogram mutatja be.

 

A Soproni Egyetem a küldetésnyilatkozatában, a környezet- és minőségpolitikájában kinyilvánította a fenntartható működés és a kiegyensúlyozott fejlődés iránti elkötelezettségét, melyek többek között a hallgatók környezettudatos gondolkodásra és viselkedésre történő nevelésében, az ökológiai és gazdálkodási szempontból fenntartható folyamatok kutatásában, továbbá az infrastruktúra környezetkímélő működtetésére való törekvésben nyilvánulnak meg.

A karok és a szervezeti egységek tevékenységére a környezettudatosság, minőségorientáltság jellemző. A kiterjedt képzési struktúra, a minősített oktatók magas aránya, a doktori iskolák száma, a kutatási és publikációs tevékenységek nemzetközi színvonala, a korszerű infrastruktúra meghatározzák és erősítik az intézmény egyetemi jellegét.