Képzéskereső

A Soproni Egyetem képzései

a. Milyen szakot válasszak?

Alapképzés? Mesterképzés? Felsőfokú szakképzés? Miért ez a neve? Mit jelent? Miért jó ez nekem? Ezek a leggyakrabban feltett kérdések, ha a Bologna-rendszerről hallunk. Különösen fontos kérdések ezek a felvételi előtt állóknak, hiszen az egyéni célokhoz és előképzettségekhez más-más képzési formák illeszkednek.

Alapképzés (A)

Az alapképzés (BA, BSc, bachelor) az érettségi utáni első, diplomát adó felsőfokú végzettségi szint, 6-8 féléves képzéssel. Fő célja a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító diploma megszerzése, sikeres elvégzése lehetővé teszi a jogszabályban meghatározottak szerinti munkakörök betöltését.
Az alapképzések a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható szakmai ismereteket nyújtanak, így a képzési idő alatt a gyakorlati ismeretek megszerzése felé tolódik a hangsúly.
Az alapképzések ugyanakkor megfelelő elméleti alapozással lehetőséget teremtenek a tanulmányok folytatására és feljogosítanak a mesterképzés megkezdésére is.
Alapképzéseinket azoknak ajánljuk, akik:

 • legalább érettségivel rendelkeznek,
 • egy-egy szakterületen jártas szakemberré szeretnének válni,
 • diplomát szeretnének szerezni,
 • később tovább szeretnének tanulni mesterszakon.

Mesterképzés (M)

A mesterképzés a második, alapképzésre épülő, általában 2-4 féléves képzési szint (MA, MSc, master), mely a korábbi egyetemi diplomának felel meg. A mesterképzések az alapképzésben elsajátított ismeretek után többirányú szakosodásra adnak lehetőséget, specializáltabb végzettséget nyújtanak, nagyobb elméleti hangsúllyal. A Bologna-rendszer rugalmas, ezért a felvételizőknek a legtöbb alapszak megszerzése után lehetősége nyílik az addig végzett tanulmányoktól távolabb eső képzések elvégzéséhez is (természetesen bizonyos határok között).
Mesterképzésre az vehető fel, aki már legalább alapfokozatot vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. Elvégzését követően lehet jelentkezni a doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.
Mesterképzéseinket azoknak ajánljuk, akik:

 • már rendelkeznek diplomával
 • az alapképzés során megszerzett ismereteiket szeretnék bővíteni
 • magasabb szakmai pozíciókban vagy vezetőként szeretnének dolgozni
 • tudományos pályára készülnek

Egységes, osztatlan képzés (O)

Néhány – a korábbi képzési rendszer szerinti – egyetemi szintű szak az új, ciklusos képzési rendszerben osztatlan mesterképzés maradt. Az osztatlan mesterképzések bemeneti minimum feltétele az érettségi bizonyítvány, a jellemzően 10–12 féléves képzések mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével zárulnak.

Felsőoktatási szakképzés (F)

A felsőoktatási szakképzés egy új képzési forma, melynek elvégzésével rövid képzési idő alatt felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni.
A felsőoktatási szakképzés során az adott szakterület legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit lehet elsajátítani, a megfelelő szakmacsoport és képzési terület azonossága esetén alapszakon való továbbtanulás esetén jelentős többletpontot és kreditet ér.
Felsőoktatási szakképzéseinket azoknak ajánljuk, akik:

 • 2 év alatt szeretnének felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevelet és szakmát szerezni
 • kiemelten gyakorlatorientált képzést keresnek
 • szeretnének továbbtanulni: a képzéseken megszerezhető kreditekből 30-90 elismertethető szakirányos alapszakjainkon.

Szakirányú továbbképzés

Az alap-, és mesterfokozatot (illetve a főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését) követően további szakirányú szakképzettség szerezhető mindazoknak, akik egy adott területen belül speciális ismeretekkel bővítenék tudásukat. E képzések középpontjában a gyakorlati hasznosíthatóság, a már megszerzett ismeretek specializálása, a szakterülethez szükséges naprakész tudás elmélyítése, vagy új területtel való bővítése áll. A szakirányú továbbképzések újabb végzettséget nem adnak, de a korábbi végzettség mellett szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárulnak.
Szakirányú továbbképzéseinket azoknak ajánljuk, akik:

 • már rendelkeznek diplomával
 • közép- vagy felsővezetőként dolgoznak és szakmai továbbfejlődésük érdekében egy-egy szakterületen mélyebb ismereteket szeretnének szerezni

Doktori képzés

A doktori képzés a képzési piramis csúcsát jelentő harmadik, négy éves ciklus. A kutatói vagy elméletibb jellegű karriert tervezők a mesterképzési szak elvégzése után jelentkezhetnek a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésre (PhD) és művészeti fokozat megszerzésére felkészítő mesterképzésre (DLA - ez csak a nevében „mesterképzés").
Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

b. Duális képzések

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel.

A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti az elméleti tudás alkalmazását.

A hallgatók, akik az egyetemi 26 hét mellett 22 hetet töltenek egy évben a vállalatnál, a végzést követően több éves gyakorlattal és munkatapasztalattal fognak rendelkezni, melyek az elhelyezkedést, vagy éppen a gyakorlat helyszínéül szolgáló vállalatnál maradást nagymértékben segítik. Fontos, hogy a képzés során a hallgatók fizetést is kapnak, s ezzel tanulmányaik költségeit fedezni tudják. A díj mértéke hetente - minimum - a minimálbér 65 százaléka. Ez segíthet például azoknak, akik nem szeretnének diákhitelt felvenni, de a szüleik nem tudják teljes egészében finanszírozni az egyetemi tanulmányokat.

A Soproni Egyetemen számos duális képzéssel várjuk hallgatóinkat:

 • Az országos szinten egyedülálló, unikális faipari képzésünk (Simonyi Károly Kar) lehetőséget biztosít a végzést követően a biztos elhelyezkedésre. A faipar Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik, a szakemberek iránti kereslet folyamatos. A végzett mérnökeink a duális képzés segítségével gyorsabban lesznek alkalmasak az elsődleges faipar (fűrészipar, lapgyártás) és a továbbfeldolgozó ipar (bútor-, ajtó-, ablak-, burkolatgyártás, faépítészet) cégeinek vezetésére, termelési folyamatok szervezésére, irányítására. BSc. és MSc. képzésen is várjuk a hallgatókat.
 • mechatronikai képzésünk (Simonyi Károly Kar) során a gépészettel, az automatikával, informatikával, elektronikával, és gyártástechnológiával ismerkedhetnek meg a hallgatók. Ezen komplex ismereteket a vállalati szakemberek segítenek elmélyíteni, és megmutatni a valós, gyakorlati fortélyokat.
 • gazdálkodási és menedzsment duális képzésen (Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar) gyakorlati  gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmassá válhatsz k nagyobb multinacionális cégeknél felmerülő feladatok ellátására. Főbb partnereink a térség meghatározó termelő- és multinacionális vállalatai, ahol gyakorlati tudást szerezhetsz a logisztika, menedzsment, HR és vállalatirányítás területén.
 • pénzügy és számvitel duális képzés (Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar) elméleti ismeretei mellett közepes és nagyvállalatok valós pénzügyi és számviteli feladatival, sajátosságaival ismerkedhetnek meg hallgatóink, multinacionális környezetben. 
 • Turizmus–vendéglátás duális alapképzés (Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar) az ország legmarkánsabban fejlődő turisztikai régiójában várja a turizmus iránt érdeklődő jelentkezőket. Partnercégeink közt több térségi szálloda található, ahol a hallgatók már a kezdetektől fejleszthetik gyakorlati tudásuk, számos feladatkör megismerése által. 
 • A környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakon és környezetmérnöki mesterképzési (MSc) (Erdőmérnöki Kar) egyetemünk - az egyik legrégebbi hazai képzőhelyként - azok számára kínál versenyképes tudást, akik hivatásszerűen kívánnak tenni a környezet védelméért. A hallgatók komplex természettudományos, ökológia, műszaki, gazdasági és menedzsment ismereteket szereznek. Partnercégeink között jelentős hazai és multinacionális energetikai szolgáltató, közmű- és mélyépítő, víz- és csatornamű, valamint hulladékgazdálkodó vállalatok biztosítják a gyakorlati ismeretek elmélyítését a megelőző és kárelhárítási tevékenységek, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetése esetén.

A duális képzésekről minden információt megtalálsz a http://dualis.uni-sopron.hu oldalon

c. Idegen nyelvű képzések

Az idegen nyelvek képzésére, az idegennyelv-tudásra társadalmi és gazdasági szinten, rendkívüli módon megnőtt a kereslet. Ezt a tendenciát érzékeljük a gazdasági szféra mellett a műszaki területen is, ezért alap-és mesterképzéseken is több szakunkat idegen nyelven is hallgathatod.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Bővebb infomációkért kattints IDE!

A német nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külföldi (német, osztrák, svájci), vagy vegyes tulajdonú kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő ágazati és funkcionális középirányítói feladatok ellátására. A képzés németül folyik, és a közgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi-számviteli, menedzsment, vezetési, informatikai, továbbá marketing ismereteket nyújt. Az oktatók német és osztrák tankönyvek alapján fejlesztették ki a tananyagot, egyes specifikus területen (számvitel, jog stb.) osztrák egyetemi oktatók tartják az előadásokat. A tárgyakat igény esetén párhuzamosan magyar nyelven is hallgathatod!

Nemzetközi gazdálkodás alapszak angol nyelven

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Bővebb infomációkért kattints IDE!

A nemzetközi gazdálkodás szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű külgazdasági, nemzetközi kapcsolati, gyakorlati üzleti–tárgyalástechnikai ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külkereskedelmet is bonyolító hazai és külföldi vállalatokban, vagy nagyobb nemzetközi szervezeteknél, multinacionális cégeknél felmerülő szakmai és funkcionális középirányítói feladatok ellátására. A képzés a külgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban megfelelő elméleti alapozást és jól hasznosítható, naprakész általános és specifikus szakismereteket nyújt. A tantárgyak oktatása angol nyelven történik.

Hol helyezkedhetsz el az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodás alapszak elvégzése után?

 • külkereskedelmet is bonyolító és/vagy nemzetközi ügyekkel is foglalkozó kis- és közepes vállalkozásoknál,
 • nagyobb vállalatoknál,
 • multinacionális termelő, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok különböző önálló munkaköreiben, akár
 • középvezetői állásokban.

Turizmus-vendéglátás alapszak angol nyelven

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Bővebb infomációkért kattints IDE!

A Turizmus-vendéglátás alapszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére.

A Turizmus–vendéglátás (BA) alapképzés keretein belül 4 új olyan szakirányi modul indul, ami a hazai turisztikai szektor legfontosabb területeit foglalja magába. A modulok a hazai turizmusban vezető szerepet betöltő vállalkozások szakmai támogató hátterére épülve készítik fel a hallgatókat naprakész ismeretekkel a turisztikai és vendéglátó szektorban való sikeres elhelyezkedésre. Partnereink:

 • a Hunguest Hotels,
 • a Greenfield Hotel,
 • a Fertő–Hanság Nemzeti Park,
 • az Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont,
 • a Dental-Pannonia Gyógyidegenforgalmi ZRt.,
 • a Park Inn by Radisson Resort and SPA.
Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz.

Faipari mérnök BSc – kizárólag nálunk!

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Bővebb infomációkért kattints IDE!

A faipari mérnök alapképzés több szempontból is unikumot képvisel hazánkban a felsőoktatási intézmények kínálatában.

A Soproni Egyetem az egyetlen az országban, ahol ezt a képzést elvégezheted, diplomád pedig garanciát jelent a munkaerőpiacon: az egyre növekvő munkaerőigény óriási lehetőségeket tartogat az ide jelentkezőknek. Érzékelve a faipar folyamatos bővülését, a faipari mérnök szakot duális formában is elindítottuk, de ha a szakmai ismereteket idegen nyelven sajátítanád el, - kizárólag nálunk - ezt is megteheted.

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig.

A Faipari mérnök BSc program alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 40 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet.

 

Az idegen nyelvű képzések mellett több formában is támogatjuk a nyelvi kompetenciák fejlesztését: - térítésmentesen tanulhatod valamelyik világnyelvet 2-4 szemeszteren keresztül - nemzetközi versenyeken, ösztöndíjprogramokon és külföldi csereprogramokon vehetsz részt - a külföldi egyetemekkel való együttműködéseink számát, az oktatási és kutatási hálózatunkat évről évre növeljük - idegen nyelven írunk tankönyveket, jegyzeteket, oktatási anyagokat

 

Környezetmérnöki MSc

Erdőmérnöki Kar

Bővebb infomációkért kattints IDE!