Náhlik András: A Soproni Egyetem immár az építést, a fejlesztést helyezheti előtérbe

Kinevezték az új rektort

Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában ünnepélyes keretek között nevezte ki prof. dr. Náhlik Andrást a Soproni Egyetem új rektorává, aki 2018. január elsejével lép hivatalba.Egy nagy ívű pályafutás beteljesedését jelenti dr. Náhlik András professzor rektori megbízatása. Ő annak idején 1978-ban kezdte meg erdőmérnöki tanulmányait a Soproni Egyetem jogelődjében, az Erdészeti és Faipari Egyetemen. A ranglétrán szépen haladva, kinevezését megelőzően már a Soproni Egyetem általános rektorhelyetteseként tevékenykedett. Felvetődik a kérdés: milyen vezérlőelv mentén fog haladni az egyetem?  

– Míg a korábbi vezetésnek az elmúlt években főként a folytonos változások menedzselése volt a legfontosabb feladata, reményeim szerint az új irányítás már az építést, a fejlesztést helyezheti előtérbe. Mindezt természetesen a költségvetési egyensúly és a likviditás biztosításával – nyilatkozta a Kisalföldnek prof. dr. Náhlik András. – Egyetemünk a fenntartói elvárásoknak megfelelően, az elmúlt években karcsúbb lett. Korábban öt városban voltak karaink, jelenleg négy karunk van, mindahány Sopronban. Ennek megfelelően csökkentjük a szervezeti és működési szabályzatunkban meghatározott három rektorhelyettes számát kettőre. Átszervezzük a belső munkát is. Jó néhány fontos tevékenységet egy olyan intézményfejlesztési központ keretein belül végzünk, amelynek vezetői teljes munkaidőben végzik feladataikat úgy, hogy mellette nem kell oktatással vagy kutatással foglalkozniuk.

– Az egyetem a hallgatókért van. Elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy a XXI. századi kihívásoknak megfelelő piacképes tudással és gyakorlattal rendelkezzenek a nálunk végzett diákok. Célunk elérése érdekében nekünk, oktatóknak tudományos téren folyamatosan előre kell lépnünk, hogy minél magasabb szintű tudást adhassunk át. Infrastruktúránkat, eszközállományunkat, műszerezettségünket azért kell folyamatosan modernizálnunk, hogy a legkorszerűbb tanulási környezetet alakíthassuk ki. Rektorként fontos feladatom lesz, hogy megteremtsem a nyugodt, kiegyensúlyozott, építő jellegű munka feltételeit – emelte ki a professzor, aki kitért az oktatás, kutatás mellett az úgynevezett harmadik missziós tevékenységre, vagyis az egyetemen kívüli szereplőkkel történő kapcsolatok fejlesztésére. Szoros, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés erősítését szeretné elérni Sopron város vezetésével és a régió meghatározó állami, társadalmi és gazdasági szereplőivel.

– Vannak országos beiskolázású vagy csak egyetemünkön elérhető, országosan unikális képzéseink, amelyek nemzetgazdasági érdekeket elégítenek ki. Ilyen az erdőmérnökképzés, a faipari mérnökképzés, művészeti képzések sora, és amelyek éppen ezért kiemelt fontosságúak. Emellett egyetemünk legfontosabb küldetése a város és a régió munkaerőpiaci igényeinek minél teljesebb és magasabb szintű kielégítése. E célnak vetjük alá a jövőben szakfejlesztéseinket, kialakítandó új együttműködéseinket – a teljesség igénye nélkül felsorolva – a gazdaság- és pedagógiai tudományok, műszaki tudományok és az informatika területén. Tenni kívánom mindezt a munkaerőpiaci igények pontos felmérésével, a fenntartó minisztériummal történő szoros együttműködésben – hangsúlyozta a január elsején hivatalba lépő új rektor.


kisalfold.hu

Új rektor a Soproni Egyetem élén

Prof. Dr. Náhlik András szakmai önéletrajz