Központi tanévzáró, doktor- és mérnökavató ünnepély

 

A Soproni Egyetem Szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2019. június 27-én délután tartotta tanévzáró, doktor- és mérnökavató ünnepélyét. Az eseményt megtisztelte Zambó Péter, az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke.

A Soproni Egyetemen az elmúlt akadémiai évben összesen 549 hallgató szerzett diplomát, ebből 161 fő a Benedek Elek Pedagógiai Karon, 114 fő az Erdőmérnöki Karon, 167 fő a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon és 107-en a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon. A diplomát szerzettek közül 30-an kitüntetéssel végezték el tanulmányaikat.   

 

A Soproni Egyetem idei akadémia éve kettős évforduló jegyében telt el, az erdészeti felsőoktatás 210 éves évfordulója, valamint a Selmecbányáról Sopronba költözés 100 éves évfordulója tekintetében.

 

Prof. dr. Náhlik András rektor ünnepi beszédében felhívta a végzősök figyelmét arra, hogy soha ne feledjék gyökereiket, azokat a gyökereket, melyek Selmecről eredeztethetők.

- Számotokra most kezdődik az élet, gyökeret eresztetek és idővel büszke fává terebélyesedtek – szólt a hallgatókhoz Prof. Dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora. - Hiszem, hogy méltó utódjai lesztek neves elődeiteknek, akik megalapozták a tervszerű magyar erdő és vadgazdálkodást, akik emellett úttörői voltak a hazai természetvédelemnek és akik 150 éve megalkották a magyar erdészeti szaknyelvet és magyarrá tették az erdészeti felsőoktatást – fejtette ki.

Prof. dr. Bidló András dékán felszólalásában emlékeztette a hallgatókat arra, hogy a diploma az elmúlt esztendők munkájának eredménye, ami nem volt mindig könnyű, de pontosan ez adja meg az értékét a végzettségünknek.

- Ez az esztendő kettő jubileum jegyében telt el – emelte ki. - 210 éve indult meg Selmecbányán a felsőfokú erdészeti képzés és 100 éve fogadta be Sopron az ősi alma materből menekülni kényszerülő akadémiát. Elődeink felismerték: az erdő, természet és vadállomány megőrzése csak akkor lehetséges, ha az ezekben zajló folyamatokat értő és tudó, műszaki és gazdálkodási ismereteket is szerző szakembereket képeznek. A magyarországi erdők, természeti területek és a világhírű vadállomány ezen szakembereknek köszönhetik a létüket. A fenntarthatóság fogalmát már akkor tanították nálunk, amikor még nem volt hivatalos természet- és környezetvédelem. A jövő generációinak való tervezés már akkor feladatunk volt, amikor még nem volt jövőkutatás. Oktatásunk alapelve az elmúlt időszakok alatt nem változott: az erdőket a legjobban és a legtökéletesebben kell kihasználni – világított rá.  

Az ünnepi beszédek után doktoravatásra került sor. Andrési Dániel okleveles erdőmérnök, Farkas Attila okleveles vadgazda mérnök, Hámori Dániel okleveles természetvédelmi mérnök és Szabó András okleveles agrármérnök PhD oklevelet, Dr. László Richárd egyetemi docens, Dr. Polgár András egyetemi adjunktus és Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus habilitált doktori oklevelet vett át.

A júniusi vizsgaidőszakban sikeres záróvizsgát tett hallgatók részére  az Erdőmérnöki Kar dékánja nyújtotta át a végzést tanúsító dokumentumot. Az ifjú mérnököket Zambó Péter államtitkár köszöntötte.

 

Az ünnepség második részében kitüntetések átadására került sor.

Professor Emeritus címet kapott:

Dr. Bácsatyai László nyugalmazott egyetemi tanár

Dr. Horváth Béla nyugalmazott egyetemi tanár

 

Mestertanári oklevelet vett át:

Horváth Istvánné

 

Címzetes egyetemi tanár lett:

Dr. Pájer József nyugalmazott egyetemi docens

 

Címzetes egyetemi docens lett:

Bakó Csaba okleveles erdőmérnök

Kőhalmy Tamás alkotóművész, restaurátor

Thomka Iván okleveles agrármérnök

 

A HÖK által adományozott Oktató a hallgatókért oklevelet kapta:

Dr. Kalicz Péter egyetemi docens

 

Dolgozó a hallkatókért oklevelet kapta:

Pető András gépkocsivezető

 

 

Alma Mater Emlékéremben részesültek:

Baltringer Ajnó Erzsébet okleveles erdőmérnök

Gadácsi Júlia okleveles erdőmérnök

 

Rektori dicséretet kapott:

Dávid Bálint Áron okleveles erdőmérnök

 

Dékáni dicséretet kapott:

Éliás Tibor okleveles erdőmérnök hallgató

Komlódi Balázs természetvédelmi mérnök hallgató

Szőke Előd természetvédelmi mérnök

Takács Árpád okleveles természetvédelmi mérnök

 

 

A Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány oklevelet és díszkorsóját kapta:

Baltringer Ajnó Erzsébet okleveles erdőmérnök

Molnár Dániel okleveles erdőmérnök

Szíjjártó István okleveles erdőmérnök

Tég Balázs okleveles erdőmérnök

Tüski Katalin, óvodapedagógus, erdőpedagógiai szakvezető

 

Jankó Sándor Díjban részesült:

Birinyi Mátyás okleveles erdőmérnök

Galali Bence okleveles erdőmérnök

Németh Bence okleveles erdőmérnök

dr. Szabó András okleveles agrármérnök

 

Kanadai Soproni Alumni Emlékérmet kapta

Gadácsi Júlia okleveles erdőmérnök

Az ünnepség végén prof. dr. Bidló András bejelentette, hogy a Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány kuratóriuma egyetértésben a családdal,  valamint az Egyetem és a Kar vezetésével úgy döntött, hogy közadakozásból szobrot állít egykori professzora és dékánja, Mészáros Károly emlékére a botanikus kertben.