Kubinszky Mihályra emlékezünk

(Sopron, 1927. szeptember 17. – 2016. október 18.)
Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 90. évében elhunyt Dr. Kubinszky Mihály Széchenyi- és Ybl-díjas építészmérnök, professor emeritus, egyetemünk Építéstani Intézetének egykori vezetője.

Kubinszky Mihály

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben építészmérnöki oklevelet szerzett Kubinszky Mihály 1957-től dolgozott az Építéstani Intézetnél (akkor még Építéstani Tanszéken). Oktatói tevékenységét tanársegédként kezdte, majd adjunktusként, 1963-tól pedig docensként vett részt az oktatásban, kutatásban. 1974-ben "A századforduló építészelmélete" című akadémiai doktori értekezésével szerezte meg a műszaki tudomány doktora tudományos fokozatot. Winkler Oszkár nyugdíjba vonulása után, 1975-től 1995-ig az Építéstani Tanszék tanszékvezető tanára. 1996-ban történt nyugdíjba vonulása után is tevékeny maradt: professor emeritusként még sokáig segítette az oktatást, emellett aktívan részt vett többek között az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottság és a Magyar Építész Kamara munkájában. Sopronban 1987-től hosszú időn át a Városszépítő Egyesület elnöke. 1998-ban a Soproni egyetemi tiszteletbeli doktorává avatták, 2002-ben lett Sopron Város Díszpolgára.
Az egyetemi oktatás mellett építésztervezőként is dolgozott, a műemlékvédelem terén kiemelendő közreműködése a Fertődi Eszterházy-kastély felújításánál. Egyetemi jegyzetei, építészeti és tájépítészeti szakirodalmi munkáin kívül a helytörténet terén is hiánypótló tanulmányok, könyvek fűződnek a nevéhez (csak példaként: Sopron építészete a 20. században, A régi soproni Lőver). Vasúttörténeti érdeklődéséből több tudományos alapossággal megírt könyv született.
Kedves Professzor Úr! Köszönjük, hogy tanulhattunk Tőled, példát vehettünk elhivatottságodról, szakmaszeretetedről, emberi tartásodról!

A Nyugat-magyarországi Egyetem vezetése
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Építéstani Intézet