Lámfalussy Sándor emlékérem kitüntetés

Dr. Csányi Sándor az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója 2017. november 13-án vette át a Lámfalussy Sándor emlékérem kitüntetést.
A Kari Tanács határozata értelmében Lámfalussy Sándor Emlékérem kitüntetésben részesülhetnek:
  • a hazai vagy nemzetközi tudományos életben kimagasló eredményeket elért bel- és külföldi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek, kizárólag kiemelkedő tudományos és oktatási tevékenységük alapján, illetve
  • azon hazai vagy nemzetközi szervezetek, amelyek tudományos tevékenységükkel bizonyítható módon hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez, illetve
  • azon tekintélyes személyiségek/szervezetek, akik kiemelkedő mértékben segítik a kart vállalt feladatainak ellátásában.
A Kari Tanács még 2016 októberében szavazta meg számára e jeles kitüntetést, melyet  prof. dr. Náhlik András általános rektorhelyettes úrtól és prof. dr. Fábián Attila dékán úrtól vett át.
Köszönjük az OTP Bank Zrt.-nek és dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató úrnak, hogy hosszú évek óta támogatják karunk szakmai fejlődését, rendezvényeinket és hallgatóinkat szakmai előmenetelét! 
 
Prof. dr. Fábián Attila