Minőségfejlesztési program kialakítása

Szempontrendszer

  1. Az intézmény vezetése, oktatói és dolgozói közössége azonosul az európai felsőoktatási térség minőségpolitikai ajánlásait tartalmazó bergeni irányelvekkel, azok adaptálását, folyamatos fejlesztését minőségirányítási tevékenysége alapjának és egyben meghatározó irányának tekinti.
  2. Az egyetem és a karok az irányelvekben megfogalmazott és az Nftv.-ben előírt feladatok teljesítése érdekében Minőségfejlesztési Programot dolgoznak ki a tanévre vonatkozóan. A Minőségfejlesztési Bizottság az ügyrendben előírtak szerint előterjeszti a tanév megkezdését követő első Szenátus ülésen.
  3. A program kialakítása során szem előtt kell tartani, az intézmény által azonosított érdekelt felek elégedettségét - társadalmi környezet, munkaerőpiac, hallgatók, oktatók, munkatársak visszajelzéseit, igényeiknek való megfelelőséget.
  4. Az ESG 2015 és az EFQM Kiválósági modell strukturált keretrendszere önértékelési folyamaton keresztül teszi lehetővé az intézményi működés reális megítélését, az erőségek és gyengeségek feltárását, a potenciálok és a kritikus pontok azonosítását. A fejlődés irányába ható beavatkozásokhoz, így a Minőségfejlesztési programtervek kialakításához rendelkezésre állnak a szükséges információk, amelyeket alapul kell venni.
  5. Az egyetem és a karok a fejlesztésekre irányuló célokat - az ESG szenderdjeivel és irányelveivel összhangban, az EFQM kritériumait figyelembe véve – dolgozzák ki.
  6. Az EFQM önértékelési modell alkalmazását és az ESG 2015-tel való kapcsolódását a Minőségirányítási szabályzat 20. §.-a részletezi.

ESG szempontrendszer

ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika
ESG 1.2 és 1.9 A képzési programok kialakítása, jóváhagyása, folyamatos figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése
ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés
ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése
ESG 1.5 Oktatók
ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások
ESG 1.7 Információkezelés
ESG 1.8 Nyilvános információk
ESG 1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás